www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok - Piatok 9:00-17:00 Streda 9:00-18:00 Sobota 8:00-12:00

Plán podujatí:

Letná čitáreň Bojnice

Prázdninové zápisné

Akcia zápisné detí do 15 rokov počas celých prázdnin 0,10 € denne počas otváracích hodín.


AUGUST

plagát

Taliansky večer

Knižnica pripravuje 24.8.2018 čítanie zo súčasnej talianskej prózy.

V podaní Veroniky Hoffmannovej a Aleny Ondrejmiškovej, s klavírnym doprovodom Evy Balagovej odznejú ukážky z kníh:
Paolo Giordano: Osamelosť prvočísiel, Umberto Eco: Tajuplný plameň kráľovnej Loany,Michela Murgia: Accabadora, Franco Matteucci: Vôňa snehu a Elena Ferrante: Geniálna priateľka.


Návrh plánu podujatí na školský rok 2017/2018 podľa návštevníkov:

Celoškolské:

Súťaž o čitateľsky najaktívnejšiu triedu, ktorá je pre všetky triedy základnej školy počas školského roka.

V júni Maratón Čítajme si pravdepodobne pre všetky ročníky 1-9.základnej školy

Celé Slovensko číta deťom- mikuláške čítania
-júnové čítania

Deti materskej školy:

September

Informačná výchova – oboznámenie sa s knižnicou - všetky triedy
zážitkové čítanie Knižka o bodke-zážitkové čítanie

Október

Maľované čítanie – Rozprávkové kreslenie s ilustrátorom Adolfom Dudekom - všetky triedy

November

Dosky, čo znamenajú svet - prvé básničky a rozprávky v leporelách- všetky triedy

December

Vianoce v knižnici - s Čarovnou rozprávkárkou- všetky triedy

Január


Február


Marec

Kedy nám je s knihou dobre – marec mesiac knihy, literána súťaž pre deti, správne zaobchádzanie s knihou

Apríl


Máj


Jún

Tešíme sa na prázdniny – ponuka nových kníh, hier na prázdniny, predškolákom úlohy tešíme sa do školy - predškoláci

Deti školského klubu:

September:

Všetko naj o našich vtáčkoch, inšpirácia knihami M. Sanigu, Dušana Dušeka, Halky Marčekovej

Október:

Rozprávkové kreslenie s Adolfom Dudekom
Stretnutie nad prečítanou knihou Lentilka pre dedka Edka

November:

stretmutie s Braňom Jobusom
beseda o prečítanej knihe

December:

Vianoce a bábkové divadielko v knižnici

Január:

beseda o prečítanej knihe

Február:

beseda o novovydanej knihe

Marec:

marec – mesiac knihy – hádanky, zablúdené postavičky a stretnutie so živými hrdinami kníh, predstavenie novovydanej knihy

Apríl:

beseda o prečítanej knihe

Máj:

Ja som malý ilustrátor – súťaž o najkrajšiu ilustráciu

Jún:

Tešíme sa na prázdniny – rozprávanie o tom, čo všetko veselé i neveselé zažili deti počas školského roka, ako si predstavujú svoje prázdniny

Žiaci základnej školy Bojnice:

1.ročník

Informačná výchova: oboznámenie prvákov s výrobou knihy, významom knižnice, výpožičným poriadkom
I.A – 28.9.2017 o 10:00 h.
I.B – 5.10.2017 o 10:00 h.
I.C – 10.10.2017 o 10:00 h.
Prvácka pasovačka: slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov knižnice
I.A – 14.6.2018 o 10:00 h.
I.B – 21.6.2018 o 10:00 h.
I.C – 26.6.2018 o 10:00 h.
Kedy nám je s knihou dobre – spoznávanie nových kníh a knižných hrdinov, prečo je marec mesiacom knihy, prečo sa oplatí čítať, moja obľúbená rozprávka-rozprávanie o obľúbených rozprávkach detí
I.A – 15.3.2018 o 10:00 h.
I.B – 22.3.2018 o 10:00 h.
I.C – 20.3.2018 o 10:00 h.

2.ročník

Informačná výchova: orientácia detí vo fonde knižnice, zopakovanie výroby knihy, oboznámenie sa so žánrovými variantmi kníh, časopisov a CD-ROMami
II.A – 4.10.2017 o 10.50 h.
II.B – 4.10.2017 o 8:00 h.
Beseda o prečítanej knihe:
Petra Nagyová-Džerengová: Klára a mátohy
II.A – 20.12.2017 o 10:50 h.
II.B – 20.12.2017 o 8:00 h.
Beseda o prečítanej knihe:
Blanka Čapková: Ako som dostal sestru
II.A – 14.3.2018 o 10:50 h.
II.B – 14.3.2018 o 8:00 h.

3. ročník

Informačná výchova: orientácia detí vo fonde knižnice, zopakovanie výroby knihy, oboznámenie sa so žánrovými variantmi kníh, časopisov a CD-ROMami
3.A – 13.9.2017 o 10.00 h.
3.B – 12.9.2017 o 12:00 h.
Beseda o prečítanej knihe: Adela Banášová: Zabudnuté slovenské rozprávky
3.A - 17.5.2018 o 10.00 h.
3.B - 12.12. 2017 o 12.00 h.
Beseda o prečítanej knihe: Ivana Auxtová: Záhady raketovej ulice
3.A - 14.12.2017 o 10.00 h.
3.B - 15.5.2018 o 12.00 h.

4. ročník

Beseda o prečítanej knihe: Dušan Tarageľ: Rozprávky pre neposlušné deti
4.A - 15.1.2018 o 12.00 h.
4.B - 18.6.2018 o 12.00 h.
Beseda o prečítanej knihe: Gabriela Futová: Brata musíš poslúchať
4.A - 11.6.2018 o 12.00 h.
4.B - 22.1.2018 o 12.00h.

Žiaci II. stupňa, zúčastniť sa na podujatí - Celé Slovensko číta deťom
Termín: máj/ jún 2018

Literárne pásma:

5. ročník

H.Ch.Andersen - 5.A a 5.B-október 2017
P.Dobšinský - 5.A a 5.B-december 2017

6. ročník

Mark Twain - 6.A a 6.B-marec 2018
Jela Mlčochová - máj 2018

7. ročník

J. G. Tajovský -december 2017
J. London-marec 2018

8. ročník

A. Sládkovič- október 2017
V. Zamarovský, máj 2018

9. ročník

P.O.Hviezdoslav - november 2017
William Shakespeare - jún 2018

 

Žiaci základnej školy Bojnice - angličtina v knižnici resp. knižnica v škole:

8. ročník

Jonathan Swift život a dielo
Termín: 23.10 2017 o 11.55 h.

8. ročník

Charles Dickens život a dielo
Termín: 20.11. o 10.50 h.

Žiaci základnej školy Bojnice - náboženstvo/etika v knižnici:

Etická výchova v knižnici:

8. ročník

Ľudská dôstojnosť- Stretnutie nad knihami svetových a slovenských autorov: Denník Anny Frankovej, Denisa Legrixová: Taká som sa narodila, Gabriela Futová: Poškoláci, Zuzana Štelbaská: Trinásťroční, Hennig Mankel: Pes, ktorý bežal za hviezdou, a červený bicykel, zamýšľanie sa nad konaním postáv z knižných ukážok, nad citátmi svetových autorov a osobností -Paulo Coelho, R. M. Dostojevskij, Ľudovít Štúr, Matka Tereza, otec Dušan Škurla, Ján Pavol II na tému ľudskej dôstojnosti. Čítanie základných práv dieťaťa.
Termín: 5.10 o 12.50 h.

9. ročník

Potreba životných vzorov. Stretnutie v MsK pod rozprávkovníkom -jabloňou s knihami regionálnej poetky a výtvarníčky ukážka videa Beriem ťa za slovo báseň a púšťam na slobodu medzi vtáky, ktoré vzniklo spoluprácou knižnice, Veroniky Hoffmannovej s Akoredeonikou pri ZUŠ Bojnice, recitátormi a Miroslavom Sanigom.
Termín: 11.10 o 13.45 h.

Náboženská výchova v knižnici:

5. ročník

Miesto a čas modlitby v živote človeka: Zoznámenie sa s tvorbou slovenského básnika Milana Rúfusa, najmä s jeho básňami-modlitbami a následné čítanie z jeho tvorby. Rady, ako sa modliť, predstavenie si návodu na modlitbu pápeža Františka. Vysvetlenie modlitby na príklade. Prečítanie si krátkych príbehov o modlitbe z tvorby B. Ferrera. Diskusia s deťmi o modlitbe.
Termín: 19. 10. 2017 - 5. B a 20. 10. 2017 o 8,05 h -5. A
Adventný čas – tradície našich predkov-tradície, zvyky, symboli Vianoc
Termín 14. 12. 2017 o 8,05 h, 15. 12.2017 o 8,05 h.
Maratón čítania Biblie – knihy kníh-Marec-mesiac knihy, biblia-čítanie s otázkami a odpoveďami
Termín 15.3 2018 o 8,05 h a 16.3. 2018 o 8,05 h.
Môj patrón - môj ochranca (Vzory)
Termín: 14.6.2018 o 8,05 h a 15.6. 2018 o 8,05 h.
Tvorivosť
Termín: 21.6. 2018 o 8,05 h. a 22. 6. 2018 o 8,05 h.

6. ročník

Sila slova-šikanovanie: Predstavenie si pojmu šikana, šikanovanie, diskusia, či tieto pojmy poznajú. Prezentácia niektorých kníh s témou šikanovania: R. Brat: Môj anjel sa vie biť, S. Kinsella: Hľadá sa Audrey, R. Brat: Škola za rohom, K. B. Andersen: Diablov učeň..., čítanie ukážok. Prednáška o téme šikanovania, účastníci šikanovania a ich charakteristika, príznaky šikanovania - ako sa prejavuje v správaní detí, rady ako predchádzať šikanovaniu, čo majú deti spraviť, ak sa ocitnú v situácii šikany. Predstavenie modelovej situácie z knihy B. Kardošová: Traja kamoši a fakticky fantastický bunker, diskusia, čo by deti spravili, keby boli na mieste knižného hrdinu. Ukončenie témy predstavením Linky detskej istoty.
Termín: 9. 10. 2017 o 12,50 h 6. A a 12. 10. 2017 o 12,50 h. - 6. B
Bájky a bájkari-rozprávanie o slávnych bájkaroch, spoznávanie bájok
Termín 1/2018
Svetlo Vianoc-vianočné zvyky, tradície a symboly
Termín: 4.12.2018 o 12,50 h a 7.12.2017 o 12,50 h.

7. ročník

Rozhodnutie a dôsledky: Stretnutie nad knihami svetových a slovenských autorov: J. Boyne: Chlapec v pásikavom pyžame, Chlapec na vrchole hory, S. Collinsová: Hry o život, Hennig Mankell: Pes, ktorý bežal za hviezdou, a červený bicykel, zamýšľanie sa nad konaním postáv z knižných ukážok, rozoberanie situácií, možnosť konfrontácie, ako by konali účastníci stretnutia.
Termín: 22.11.2017 o 12,50 h.

8. ročník

Ľudská dôstojnosť- Stretnutie nad knihami svetových a slovenských autorov: Denník Anny Frankovej, Denisa Legrixová: Taká som sa narodila, Gabriela Futová: Poškoláci, Zuzana Štelbaská: Trinásťroční, Hennig Mankel: Pes, ktorý bežal za hviezdou, a červený bicykel, zamýšľanie sa nad konaním postáv z knižných ukážok, nad citátmi svetových autorov a osobností -Paulo Coelho, R. M. Dostojevskij, Ľudovít Štúr, Matka Tereza, otec Dušan Škurla, Ján Pavol II na tému ľudskej dôstojnosti. Čítanie základných práv dieťaťa.
Termín: 29.11.2017 o 13,40 h.
Slabosti človeka
Termín 16.5.2018 o 13,40 h.

9. ročník

Silné a slabé stránky 13.9.2017 o 13,40 h.

Potreba životných vzorov. Stretnutie v MsK pod rozprávkovníkom -jabloňou s Veronikou Hoffmannovou-regionálnou poetkou a výtvarníčkou- stretnutie nad jej knihami, recitácia svojich veršov autorkou, ukážka videa Beriem ťa za slovo báseň a púšťam na slobodu medzi vtáky, ktoré vzniklo spoluprácou knižnice, Veroniky Hoffmannovej s Akoredeonikou pri ZUŠ Bojnice, recitátormi a Miroslavom Sanigom. Možnosť otázok z tvorby a života poetky. Obratie prvých plodov z rozprávkovníka.
Termín: 11. 10. 2017 o 13,40 h.
Kríza ľudských hodnôt
Termín 23.5.2018 o 13,40 h.

Žiaci špeciálnej základnej školy internátnej Prievidza:

Príbehy kobylky Bielohrivky - január 2016

Stretnutie s p. Mrkvičkom - február

Knižnica v škole - marec 2018

Maratón čítania - jún 2018

Kniha na prázdniny-jún 2018

Vianoce v knižnici - december 2017