www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok - Piatok 9:00-17:00 Streda 9:00-18:00 Sobota 8:00-12:00

Plán podujatí:

August

Logo TS Mimikry

Pozývame Vás v na obrazovo-tanečný poetický program Moja planéta, inšpirovaný dielom francúzskeho spisovateľa Antoina de Saint-Exupéryho a veršami Veroniky Hoffmannovej.
Uskutoční sa 18.8.2017 o 20.30 h. na nádvorí knižnice.
V prípade nepriaznivého počasia v kongresovej sále KC Bojnice.
Návrh plánu podujatí na školský rok 2016/2017 podľa návštevníkov:

Celoškolské:

Súťaž o čitateľsky najaktívnejšiu triedu, ktorá je pre všetky triedy základnej školy počas školského roka.

V júni Maratón Čítajme si pravdepodobne pre všetky ročníky 1-9.základnej školy

Deti materskej školy:

September

Informačná výchova – oboznámenie sa s knižnicou - všetky triedy
zážitkové čítanie Knižka o bodke-zážitkové čítanie

Október

Maľované čítanie – Rozprávkové kreslenie s ilustrátorom Adolfom Dudekom - všetky triedy

November

Dosky, čo znamenajú svet - prvé básničky a rozprávky v leporelách- všetky triedy

December

Vianoce v knižnici - s Čarovnou rozprávkárkou- všetky triedy

Január


Február


Marec

Kedy nám je s knihou dobre – marec mesiac knihy, literána súťaž pre deti, správne zaobchádzanie s knihou

Apríl


Máj


Jún

Tešíme sa na prázdniny – ponuka nových kníh, hier na prázdniny, predškolákom úlohy tešíme sa do školy - predškoláci

Deti školského klubu:

September:

Všetko naj o našich vtáčkoch, inšpirácia knihami M. Sanigu, Dušana Dušeka, Halky Marčekovej

Október:

Rozprávkové kreslenie s Adolfom Dudekom
Stretnutie nad prečítanou knihou Lentilka pre dedka Edka

November:

stretmutie s Braňom Jobusom
beseda o prečítanej knihe

December:

Vianoce a bábkové divadielko v knižnici

Január:

beseda o prečítanej knihe

Február:

beseda o novovydanej knihe

Marec:

marec – mesiac knihy – hádanky, zablúdené postavičky a stretnutie so živými hrdinami kníh, predstavenie novovydanej knihy

Apríl:

beseda o prečítanej knihe

Máj:

Ja som malý ilustrátor – súťaž o najkrajšiu ilustráciu

Jún:

Tešíme sa na prázdniny – rozprávanie o tom, čo všetko veselé i neveselé zažili deti počas školského roka, ako si predstavujú svoje prázdniny

Žiaci základnej školy Bojnice:

1.ročník

Informačná výchova: oboznámenie prvákov s výrobou knihy, významom knižnice, výpožičným poriadkom
I.A – 30.9.2016 o 10:00 h.
I.B – 7.10.2016 o 10:00 h.
Prvácka pasovačka: slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov knižnice
I.A – 2.6.2017 o 10:00 h.
I.B – 9.6.2017 o 10:00 h.
Kedy nám je s knihou dobre – spoznávanie nových kníh a knižných hrdinov, prečo je marec mesiacom knihy, prečo sa oplatí čítať, moja obľúbená rozprávka-rozprávanie o obľúbených rozprávkach detí
I.A – 10.3.2017 o 10:00 h.
I.B – 17.3.2017 o 10:00 h.

2.ročník

Informačná výchova: orientácia detí vo fonde knižnice, zopakovanie výroby knihy, oboznámenie sa so žánrovými variantmi kníh, časopisov a CD-ROMami
II.A – 23.9.2016 o 11:00 h.
II.B – 22.9.2016 o 11:00 h.
Beseda o prečítanej knihe:
Petra Nagyová-Džerengová: Klára a mátohy
II.A – 17.3.2017 o 10:00 h.
II.B – 16.3.2017 o 10:00 h.
Beseda o prečítanej knihe:
Blanka Čapková: Ako som dostal sestru
II.A – 19.5.2017 o 10:00 h.
II.B – 18.5.2017 o 10:00 h.

3. ročník

Beseda o prečítanej knihe: Adela Banášová: Zabudnuté slovenské rozprávky
3.A - 13.1.2017 o 11.00 h.
3.B - 7.3.2017 o 11.00 h.
Beseda o prečítanej knihe: Ivana Auxtová: Záhady raketovej ulice
3.A - 10.3.2017 o 11.00 h.
3.B - 10.1.2017 o 11.00 h.

4. ročník

Informačná výchova: základné vedomosti o zložení knihy a funkcii údajov v nej, rozdiely náučnej a krásnej literatúry
4.A - 23.9.2016 o 11.00 h.
4.B - 21.9.2016. o 10.00 h.
Beseda o prečítanej knihe: Dušan Tarageľ: Rozprávky pre neposlušné deti
4.A - 24.2.2017 o 10.00 h.
4.B - 22.2 2017 o 11.00 h.
Beseda o prečítanej knihe: Gabriela Futová: Brata musíš poslúchať
4.A - 28.4.2017 o 10.00 h.
4.B - 26.4.2017 o 11.00h.

5. ročník

Náboženská výchova v knižnici:
Miesto a čas modlitby v živote človeka – 5. B trieda 17. 10. 2016 od 9. 00 do 9. 35 hod a 5. A trieda 18. 10. 2016 od 8.00 do 8. 40 h ZŠsMŠ Bojnice

Adventný čas – tradície našich predkov Termín: 5. B trieda 12. 12. 2016 od 9. 00 do 9. 35 hod a 5. A trieda 13. 12. 2016 od 8.00 do 8. 40 h.
Maratón čítania Biblie – knihy kníh 5. B trieda 13. 3. 2017 od 9. 00 do 9. 35 hod a 5. A trieda 14. 3. 2017 od 8.00 do 8. 40 h.

Žiaci základnej školy Bojnice - náboženstvo/etika v knižnici:


8. ročník - Slabosti človeka I. (problematiku závislostí cez knižné tituly)
Termín: 3. 5. 2017

9. ročník - Kríza ľudských hodnôt I. (beseda s protidrogovou tematikou)
Termín: 24. 5. 2017

žiaci II. stupňa, zúčastniť sa na podujatí - Celé Slovensko číta deťom
Termín: máj/ jún
5. ročník – Môj patrón - môj ochranca (Vzory)
Termín: 5. a 6. 6. 2017

5. ročník – Tvorivosť
Termín: 12. a 13. 6. 2017

Literárne pásmo:
H.Ch.Andersen - 5.A a 5.B-október 2016
P.Dobšinský - 5.A a 5.B-december 2016

6. ročník

Bájky a bájkari-rozprávanie o bájke a slávnych bájkaroch
6.A a 6.B-január 2017

Náboženská výchova v knižnici: Sila slova a zážitkové čítanie R. Brat: Môj anjel sa vie biť, Druhé podanie, Poletíme za dúhou a iných– problém šikanovania
6. A trieda 6. 10. od 10. 50 hod do 11. 25 h., 6. B trieda 6. 10. od 12. 50 hod do 13. 30 h. ZŠsMŠ Bojnice.
Svetlo Vianoc-vianočné zvyky a tradície Termín: 6. A trieda 8. 12. od 10. 50 h. do 11. 25 h. 6. B trieda 8. 12. od 12. 50 hod do 13. 30 h.
Literárne pásmo:
Mark Twain - 6.A a 6.B-marec 2017
Jela Mlčochová, máj 2017

7. ročník

Literárne pásmo:
J. G. Tajovský -december 2016
J. London-marec 2017
Náboženská výchova v knižnici-Rozhodnutie a dôsledky-25.11. 12,50-13,30 h. ZŠsMŠ Bojnice

8. ročník

Literárne pásmo:
A. Sládkovič- október 2016
V. Zamarovský, máj 2017
Náboženská výchova v knižnici: Ľudská dôstojnosť-Náboženská výchova v knižnici-5.10. 2016 o 13.40-14.25 h ZŠsMŠ Bojnice.

9.ročník

Spoznaj svoje silné a slabé stránky - náboženská výchova v knižnici -28.9.2015 o 14.15 h.
Literárne pásmo:
P.O.Hviezdoslav - november 2016
William Shakespeare - jún 2017

 

Žiaci špeciálnej základnej školy internátnej Prievidza:

Príbehy kobylky Bielohrivky - január 2016

Stretnutie s p. Mrkvičkom - február

Knižnica v škole - marec 2016

Maratón čítania - jún 2016

Kniha na prázdniny-jún 2016

Vianoce v knižnici - december