www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Čítajme si, čitateľský maratón 2023

účastníci maratónu čítania- Bojnice 2022 Čítajme si

V roku 2023 sa konal už 14. ročník celoslovenského čitateľského maratónu. Mestská knižnica Bojnice čítala 22.5.2023. Bolo to už trinásty raz. Nečítalo sa v letnej čitárni, kvôli očakávaniu nepriaznivého počasia, ale na Hurbanovom námestí a najmä na základnej škole. Zaujímavosťou bolo, že knižnica sa tento rok po prvý raz zapojila aj do projektu Národného lesníckeho centra: Les ukrytý v knihe a tak sa čítalo s tématikou lesa a prírody. Sympatické bolo, že niektoré triedy v škole si knihy dočítali.

účastníci maratónu čítania- Bojnice 2023 Čítajme si

Maratónu sa zúčastnilo 436 detí. Na námestí v Bojniciach čítalo 81 detí - celá základná škola z Opatovce nad Nitrou a deti zo Spojenej školy internátnej v Prievidzi. Deti čítali:
Psst, tíško!, Veselé príbehy o zvieratkách, Minirozprávky, Rozprávky z lesa, Z poľovníckej kapsy. Žiaci sa podpisovali aj do kroniky a na plagát, ktorí si deti vzali so sebou do škôl.


účastníci maratónu čítania- 
Bojnice 2023 Čítajme si

Ná základnej škole sa maratón začal reláciou v školskom rozhlase a s oboznámením sa aj s projektom Les ukrytý v knihe. Čítalo 355 žiakov. Vybrali si na čítanie:

žiaci 1.-4. ročníkov:
Heidi a jej nové príbehy, Kto rastie v lese, Danny - majster sveta, Emka a lesné zvieratká, Hniezdo pre sovičky a Opustený ježko.
Žiaci 5.-9. ročníkov čítali:
účastníci maratónu čítania- Bojnice 2022 Čítajme si Lišiak Pax, Počuješ rozprávať stromy?, Z poľovníckej kapsy, Sprievodca lesom, Duševný život zvierat, a Jamy.

Tradične každý učastník pokusu o rekord prečítal, úryvok z  knihy. Pre čítajúcich na námestí čakala aj hádanka, ktorú vymysleli deti v projekte Les ukrytý v knihe. Zastavili sa tu aj deti z materskej školy.


účastníci maratónu čítania- Bojnice 2022 Čítajme si

Podľa celoslovenských výsledkov, sa zapojilo v roku 2023 do maratónu cez 100 000 detí a pokus o prekonanie rekordu na Slovensku bol úspešný. Knihovníčky opäť zdôraznili, že rekordy v počte prečítaných kníh či rýchlosti čítania nie sú až také dôležité ako to, čo z prečítanej knihy získame a že čítať treba nielen v deň maratónu, ale po celý rok, stačí 20 minút denne. Poďakovanie za uskutočnené podujatie patrí nielen deťom ale najmä pedagógom. Zvlášť za základnú školu Bojnice pani učiteľke Mgr. Renáte Chovanovej.