www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Čítajme si, čitateľský maratón 2024

účastníci maratónu čítania- Bojnice 2024 Čítajme si

V roku 2024 sa konal celoslovenský maratón v Mesiaci knihy. Mestská knižnica Bojnice čítala s deťmi z Opatoviec nad Nitrou 19. a s ostatnými 21.3.2024, deň pred Nocou v knižnici. Bolo to už štrnásty raz. Nečítalo sa v letnej čitárni, kvôli chladnejšiemu počasiu, ale v klubovej čitárni-spoločenskej miestnosti a na základnej škole. Zaujímavosťou bolo, že knižnica inšpirovaná Martinom Smatanom a jeho knihami Rok dobrých správ vybrala tému šírenia a konania dobra.

účastníci maratónu čítania- Bojnice 2024 Čítajme si

Maratónu sa zúčastnilo spolu 493 detí. V knižnici čítala- celá základná škola z Opatovce nad Nitrou a deti zo Spojenej školy internátnej v Prievidzi. Prváci, keďže ešte nevedeli celkom čítať všetky písmenká, čítali zo šľabikára. Mladšie deti čítali knihy Simony Smatanvej (Čechovej): Včelár Jožko, Eliška nie je strašidlo, František z kompostu. Deti ročníkov 6-9 čítali knihy budúceho hosťa-autora a režiséra animovaných filmov, manžela Simony Čechovej: Rok dobrých správ 2, Rok dobrých správ 3. Žiaci sa podpisovali aj do kroniky a na plagát, ktorí si deti vzali so sebou do škôl.


účastníci maratónu čítania- Bojnice 2024 Čítajme si

Ná základnej škole sa maratón začal reláciou v školskom rozhlase s oboznámením sa s knihami Rok dobrých správ, ale aj s konaním dobra.


účastníci maratónu čítania- Bojnice 2024 Čítajme si

Podľa celoslovenských výsledkov, sa zapojilo v roku 2024 do 15. ročníka maratónu cez 93 000 čítajúcich, čítalo sa na viac ako v 600 školách, knižniciach a kluboch po celom Slovensku. Čítalo sa v 19 jazykoch. Knihovníčky opäť zdôraznili, že rekordy v počte prečítaných kníh či rýchlosti čítania nie sú až také dôležité ako to, čo z prečítanej knihy získame a že čítať treba nielen v deň maratónu, ale po celý rok, účastníci maratónu čítania- Bojnice 2024 Čítajme si stačí 20 minút denne. Poďakovanie za uskutočnené podujatie patrí nielen deťom ale najmä pedagógom aj v ZŠ Opatovce nad Nitrou a ŠZŠI Prievidza a za základnú školu Bojnice najmä pani učiteľke Mgr. Renáte Chovanovej a Mgr. Zuzane Lukačiovej.