www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h
diplom maratónu čítania Čítajme si

Čítajme si

Aj Bojnické deti prispeli k rekordu-čiateľskému maratónu.


26.marca od 9.00 do 15.00 hodiny trval na Slovensku pokus o rekord, čitateľský maratón pod názvom Čítajme si. Konal sa pod záštitou spisovateľky Oľgy Feldkekovej. Hlavným organizátorom bola Linka detskej istoty pri SV pre Unicef a Slovenská asociácia knižníc. Cieľom podujatia bolo zapojiť do čítania súčasne čo najväčší počet detí na viacerých miestach. Na celom Slovensku deti čítali Veľkú knihu slovenských rozprávok od Ľubomíra Feldeka. Podmienkou bolo prečítať jednu celú stranu.

Hosťom podujatia v Bojniciach bola poetka Veronika Hoffmannová z Bojníc. Predniesla deťom zo svojej tvorby a odštartovala maratón vyznaním, čo pre ňu kniha a čítanie znamenajú. V Bojniciach sa zapojilo 163 detí základnej školy.

Rekord sa podarilo prekonať, čítalo sa na 95. miestach Slovenska, s počtom účastníkov 10 798. Detské oddelenie bojnickej knižnice zdobí diplom, na ktorý sa podpisali všetky čítajúce deti.

Knižnica Bojnice a základná škola oslávili mesiac knihy, tak ako to knihe najlepšie pristane-čítaním