www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Festival literatúry a kráľov 2016Snem kráľov detských knižníc Slovenska 2016

Voľba kráľa čitateľov spočíva vo výbere žiakov, ktorí najviac čítajú s cieľom ich motivovať a odmeniť, aby vo svojom koníčku ďalej pokračovali. V Mestskej knižnici Bojnice volíme Kráľa čitateľov už od roku 1996. Čítajúce deti pozveme do knižnice, kde medzi sebou vo viacerých kolách súťažia a víťaz s najväčším počtom bodov sa stane kráľom/kráľovnou čitateľov. V roku 2016 obhájila titul kráľovnej čitateľov Janka Ďuračková z Opatoviec nad Nitrou. Je takpo Zdenke Priehodovej druhou kráľovnou Mestskej knižnice Bojnice, ktorá panuje dva roky po sebe.

Snem kráľov detských knižníc Slovenska 2016

Podujatie Celoslovenský snem kráľov čitateľov pozýva kráľov a kráľovné jednotlivých knižníc na stretnutie, kde sa navzájom zoznamujú a spoznávajú svet literatúry aj z iných stránok, ako tých knižných. Nie každý rok sa koná podujatie celoslovenského snemu kráľov čitateľov, pretože voľba kráľa čitateľov v jednotlivých knižniciach je na ústupe a tiež nebývajú finančne podporené projekty celoslovenských stretnutí kráľov čitateľov. Tento rok sa na kráľov a knihovníkov usmialo šťastie, pretože sa Celoslovenský snem kráľov čitateľov uskutočnil vo Zvolene pod názvom Festival literatúry a kráľov čitateľov (20.9.-22.9.2016). Festival bol finančne podporený z Fondu na podporu umenia a organizáciu si zobrala na starosť Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Čakal nás bohatý program, a verím, že kto sa zúčastnil, neoľutoval. Počas krásnych septembrových dní sme sa stretli so zaujímavými spisovateľskými osobnosťami, spoznali históriu mesta Zvolen, ako aj jeho okolia a zoznámili sa s príjemnými ľuďmi, ktorí majú radi literatúru.

Snem kráľov detských knižníc Slovenska 2016

Otvorenie Festivalu sa konalo v knižnici, konkrétne v študovni, kde privítali všetkých kráľov čitateľov a spisovateľov (Danuša Dragulová-Faktorová, Marta Fartelová, Erika Jarkovská, Jozef Bily, Peter Urban a Ondrej Kalamár). So spisovateľmi viedla dialóg pani riaditeľka knižnice v zmysle ako dostávajú inšpiráciu alebo či ich kope múza. Veľmi vtipní boli autori píšuci epigramy – Jozef Bily a Ondrej Kalamár. Napríklad epigram J. Bilyho sa mi páčil: „Papierové peniaze sa tiež rýchlo rozkotúľajú.“ Taktiež inšpiratívne boli vyjadrenia spisovateľov o tvorbe a tvorení, M. Fartelová povedala citát W. Disneyho: Ak máš odvahu snívať, mal by si mať odvahu aj svoj sen prežiť. Vyjadrenia spisovateľov dopĺňali hudobné vystúpenia nadaných študentov základnej umeleckej školy Pink Harmony, ktoré navodili pohodovú atmosféru. Nezostalo však len pri teoretizovaní či rozprávaní o tvorbe, spisovatelia boli podrobení praktickou skúškou, ktorú podľa divákov zvládli všetci na výbornú.

Snem kráľov detských knižníc Slovenska 2016

Neskôr sme sa presunuli do detského oddelenia, kde v komornejšej atmosfére králi a kráľovné predstavovali svoje knižnice či mestá. Po prezentáciách jednotlivých knižníc vytvorili králi spolu so spisovateľmi posolstvo určené tým, čo nečítajú a spisovateľom, aké knihy majú pre deti písať. Ak by ste mali záujem si toto posolstvo prečítať, v našej knižnici sa nachádza na nástenke pred vstupom do predajne a Detského oddelenia. Po ubytovaní a večeri sme sa stretli pred Zvolenským zámkom, kde na nás už čakali traja spisovatelia (E. Jarkovská, M. Fartelová, P. Urban), ktorí nám prečítali zo svojej tvorby v krásnej miestnosti s kazetovým stropom. Autorské čítanie vystriedala netradičná prehliadka zámku, kde nás previedli po jeho „trinástych“ komnatách, ktoré nie sú bežnému návštevníkovi prístupné. Beletrizovaná forma tejto prehliadky nadobudla nezameniteľnú atmosféru, prostredníctvom ktorej sa návštevníci stali súčasťou príbehu.

Snem kráľov detských knižníc Slovenska 2016

Druhý deň sme začali výstupom na Vígľašský hrad, kde sme sa zoznámili s jeho históriou nielen vo faktografickej podobe cez prehliadku hradu, ale aj tej fabulovanej prostredníctvom zinscenovanej povesti o Vígľašskom hrade v podaní hercov základnej umeleckej školy Pink Harmony. Po občerstvení a krátkom oddychu sme sa vrátili do Zvolena na obed. Popoludňajší program spočíval v prijatí primátorky mesta Zvolen, spojený s kráľovským pochodom mestom. Králi a kráľovné sa slávnostne obliekli, nasadili si koruny a takto vystrojený smerovali na Mestský úrad Zvolena. Pani primátorka vrúcne a pohostinne privítala kráľov, pýtala sa ich na mesto, z ktorého pochádzajú, na obľúbené knihy, čo radi robia okrem čítania...Obdarovaní malým darčekom sme pokračovali pochodom mestom, avšak už bez bubeníka. Pani knihovníčka nám predstavila niektoré literárne a kultúrne pamiatky mesta. Porozprávala nám o soche J. Cígera-Hronského, ktorú viac-krát inštalovali, pristavili sme sa pri plastike J. Urbana, ktorý vo Zvolene pôsobil a neďaleko Zvolena tragicky zahynul. Taktiež sme sa dozvedeli, že Zvolenčania majú veľmi radi divadlo a každé predstavenie majú vypredané. Predstavené nám boli aj súperiace kostolné veže, pri ktorých sa evanjelici a katolíci hádajú, ktorá veža je vyššia. Námestie vo Zvolene je veľmi krásne a určite jedno z najdlhších v Európe.

Snem kráľov detských knižníc Slovenska 2016

Po krátkom oddychu v knižnici sa králi znova v slávnostnom oblečení presunuli na námestie, kde bolo stretnutie so spisovateľmi pre širokú verejnosť. S niektorými sme už mali tú česť sa stretnúť – Jozef Bily, Ondrej Kalamár, Jozef Banáš, Roman Brat, Tomáš Ulej, Peter Holka, Silvia Bystričanová, Juraj Červenák. Králi prečítali posolstvo a nasledovali rozhovory s jednotlivými spisovateľmi. Neskôr prišiel aj Robo Mikla, ktorý predstavil svoju tvorbu. Podujatie bolo spojené aj s autogramiádou spisovateľov. Kráľovná bojnickej knižnice Janka Ďuračková určite všetkých prekvapila, keď sa na vyzvanie spisovateľa Ondreja Kalamára: „Predám knihu za korunu!“, prihlásila. O. Kalamár chcel predať knihu za korunu, ale keďže Slovensko je súčasťou eurozóny, už to nie je také ľahké. Preto využil homonymný zmysel tohto slova a svoju knihu chcel predať za korunu, ktorú mali králi na hlave. Ale nebojte sa, budúci králi a kráľovné čitateľov Bojníc, o svoju korunu ste neprišli. Pánu spisovateľovi Kalamárovi stačila už len Jankina ochota ju predať.

Snem kráľov detských knižníc Slovenska 2016

Večerný program bol venovaný autorskému čítaniu niektorých spisovateľov, ktorí už boli na námestí. Znova sme sa stretli v študovni Krajskej knižnice. Zo svojej tvorby nám čítali S. Bystričanová, P. Holka, J. Červenák, J. Bily, O. Kalamár, J. Banáš a R. Brat. Spisovatelia si pripravili zaujímavé ukážky zo svojich diel, ktoré spolu so svojimi odpoveďami na otázky moderátora boli pre literárne založené publikum veľmi podnetné. Nasledoval hudobný program a občerstvenie, po ktorom sme sa v dobrej nálade vrátili na ubytovanie. Posledný deň sme sa ráno premiestnili na raňajky do knižnice. Sponzorom bol aj Zvolenský jogurt, čo som z knihovníkov uvítala hlavne ja. Zložili sme si batožinu, králi dostali zabalenú desiatu a vybrali sme sa na Pustý hrad. Pre niektorých možno náročnejší turistický výstup, no nádherným výhľadom sa to snáď vykomenzovalo. Na vrchole sa nachádzali zrekonštruované stavby po archeologickom výskume. Najprv sme si prezreli Dolný hrad Pustého hradu, ktorý si panovník nechal vybudovať s cieľom väčšieho súkromia. Potom sme vystúpili na Horný hrad, čo bolo tiež trochu do kopca, ale na vrchole bol ešte krajší výhľad ako ten predtým. Archeológovia nám poukazovali jednotlivé časti hradu, ako aj najväčšiu cisternu v Európe.

Snem kráľov detských knižníc Slovenska 2016

Pri archeologickom výskume by sa dal stráviť aj dlhší čas, no už sme mali na programe vystúpenie rytierov historického šermu, v ktorom nám predstavili strelné zbrane ako aj bojové umenie stredovekého súboja. Pustohradský rytier Martin Trubadúr nám na záver celého programu festivalu povedal povesť o zvolenskom poklade. Každému kráľovi a kráľovnej odovzdal pamätnú listinu a spoločne sa rytieri a králi odfotili. Potom sme si pochutili na výbornom guláši, ktorý nám naservírovali priamo na mieste. Niektorí sa s nami už museli rozlúčiť, pretože ich čakala dlhá cesta do Michaloviec, Košíc či Vranova nad Topľou. Ja s Jankou sme už tiež pomaly schádzali dole, aby sme stihli vyzdvihnúť batožinu a prísť na stanicu. Našej kráľovnej sa z celého festivalu páčilo najviac – 13. komnata Zvolenského zámku, dramatizácia povesti o Vígľašskom hrade, besedy so spisovateľmi, kniha O. Kalamára, ktorú od neho získala a vystúpenie rytierov na Pustom hrade..

Snem kráľov detských knižníc Slovenska 2016

Pri archeologickom výskume by sa dal stráviť aj dlhší čas, no už sme mali na programe vystúpenie rytierov historického šermu, v ktorom nám predstavili strelné zbrane ako aj bojové umenie stredovekého súboja. Pustohradský rytier Martin Trubadúr nám na záver celého programu festivalu povedal povesť o zvolenskom poklade. Každému kráľovi a kráľovnej odovzdal pamätnú listinu a spoločne sa rytieri a králi odfotili. Potom sme si pochutili na výbornom guláši, ktorý nám naservírovali priamo na mieste. Niektorí sa s nami už museli rozlúčiť, pretože ich čakala dlhá cesta do Michaloviec, Košíc či Vranova nad Topľou. Ja s Jankou sme už tiež pomaly schádzali dole, aby sme stihli vyzdvihnúť batožinu a prísť na stanicu. Našej kráľovnej sa z celého festivalu páčilo najviac – 13. komnata Zvolenského zámku, dramatizácia povesti o Vígľašskom hrade, besedy so spisovateľmi, kniha O. Kalamára, ktorú od neho získala a vystúpenie rytierov na Pustom hrade..

Snem kráľov detských knižníc Slovenska 2016

Taký pestrý program zameraný na rôzne oblasti naznačuje, že každý si z neho určite niečo odniesol. Týmto spôsobom by som sa chcela poďakovať pani knihovníčkam, ktoré sa nám počas pobytu vo Zvolene venovali, zorganizovali celé podujatie a hlavne uplatnili pri ňom svoje skvelé nápady. Takéto podujatia napomáhajú nadviazať priateľstvá medzi deťmi, ktoré radi čítajú, pretože v dnešnom období je omnoho ťažšie nájsť čítajúcich rovesníkov. Uvedomujem si, že toto podujatie si vyžadovalo ohromný kus nielen knihovníckej práce, ale aj ešte väčší kus zanietenia. Kiežby Festival literatúry a kráľov čitateľov podnietil k podobným úspešným podujatiam zameraným na čítanie a literatúru. Ďakujeme!

POSOLSTVO ČITATEĽOM
1. Knihy sú nemí učitelia – v knihách sa ukrýva všetka múdrosť sveta, ktorú môže nájsť každý vtedy, keď ju potrebuje. A múdry človek ju potrebuje vždy.
2. Kniha a posteľ sú najlepší priatelia človeka.
3. Knižnice sú spoločným domovom kníh a tých, ktorí ich majú radi.
4. Odkaz tým, ktorí nečítajú: Nevyhováraj sa, že Ťa čítanie nebaví, ale hľadaj tú správnu knihu. Čítaj, aby si nebol nečitateľný. /
5. Otázka pre tých, ktorí nečítajú: Prečo nemáš rád knihy, keď knihy majú rady Teba?
6. Knihy sú ako ľudia. Niekedy neviete, čo máte od nich čakať, no keď sa bližšie spoznáte, sú z Vás nerozluční priatelia.
7. Kniha - na rozdiel od človeka – nikdy nesklame, ani nezostarne. Vychutnávajte si písmenká v knižke ako písmenká v polievke.
POSOLSTVO SPISOVATEĽOM
1. Chceli by sme knihy, v ktorých je veľa dobrodružstiev, srandy a veľa kapitol. Nech sú také hrubé, aby sme nikdy nemohli prestať čítať.
2. Spisovatelia píšte! To je jediné, čo od Vás chceme. Aby ste pre nás písali príbehy, ktoré nás zaujmú. Príbehy, v ktorých ožívajú postavy, ktoré na nás doslova vyskakujú zo strán.
3. Píšte tak, aby Vás to bavilo. Potom to aj nás bude baviť čítať.
4. Píšte dobre, inak začneme písať my!