www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Les ukrytý v knihe 2023

účastníci les-ukryty-v knihe-Bojnice 2023

V roku 2023 sa MsK Bojnice po prvý raz zapjila do projektu Les ukrytý v knihe . V období od 1. apríla do 22. mája sa uskutočnili cykly podujatí pre deti. Témou bola hádanka.







účastníci les-ukryty-v knihe-Bojnice 2023

Knižnica pripravila pre deti zaujímavé aktivity. Na dvoch podujatiach bol aj hosť, lesný pedagóg- Ing. Vladimír Majer. Stretol sa so štvrtákmi základnej školy, ktorí majú les tento rok aj v učebnej osnove. A s deťmi školského klubu. Prečítal im príbeh Prečo hlucháň Ranostaj vstáva v lese prvý z knihy Miroslava Sanigu Rozprávky spod Čierneho kameňa. Pritom si deti vypočuli aj nahratý spev hlucháňa. Dostali pracovný list na vypracovanie úloh. Ing. Majer upútal deti aj hmatovými hádaním z vreciek, ktoré knižnica ďalej rozvíjala aj na iných stretnutiach s deťmi na tému lesa. Podobne ako počítanie veku stromov podľa letokruhov z pňa v letnej čitárni.






účastníci les-ukryty-v knihe-Bojnice 2023

Súčasťou akcií boli aj tvorivé dielne, kde podnetom na tvorbu vtáčika z borovicovej šišky bol skutočný príbeh-tajomstvo drozdíkov v kvetináči okna našej knižnice. V kronike knižnice a na fotkách si prezreli ich hniezdo so štyrmi vajíčkami aj ich rast.

Základom ale boli čítania kníh s lesnou tématikou. Najväčší úspech, najviac zaujala kniha Petra Wohllebena Počuješ rozprávať stromy? Pre šiestakov na podujatií podľa refrénu piesne Petra Nagya Ruky koreňov držia sa pod zemou bolo čítanie oživené aj o jeho videoklip Agáty a fotografie z knihy.




Vyvrcholením podujatia bol posledný deň projektu 22.5. 2023, kedy sme uskutočnili 14. ročník Maratónu čítania. Takže tento rok sme na čítanie vybrali knihy s tématikou lesa: Heidi a jej nové príbehy, Kto rastie v lese, Danny - majster sveta, Emka a lesné zvieratká, účastníci les-ukryty-v knihe-Bojnice 2023 Hniezdo pre sovičky a Opustený ježko, Lišiak Pax, Počuješ rozprávať stromy?, Z poľovníckej kapsy, Sprievodca lesom, a Duševný život zvierat. Pre čítajúcich na námestí čakali aj hádanky, ktoré vymysleli deti v projekte Les ukrytý v knihe. Napríklad je to malé, je to milé, je to šedé, je to šikovné. Uhádnite!