www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Noc v knižnici Bojnice rok 2011

Noc v knižnici Bojnice 2011

Podujatia sa zúčastnilo 27 detí. Noc bola venovaná čertom a anjelom. Veď v každom z nás je niečo z anjela ale aj z čerta. No a to bolo možné sledovať naozaj takmer po celú noc...

Z podujatia je aj vo zvukovom archíve knižnice reportáž, ktorá bola odvysielaná v Slovenskom rozhlase.


Noc v knižnici Bojnice 2011

Nocľažníci boli rozdelení do štyroch skupín – dve skupiny anjelov a dve skupiny čertov, ktorí medzi sebou súťažili. Plnili pohybové úlohy, veľmi obľúbené – predvádzali bez slov názvy čertovských rozprávok. Hádali a vymýšľali čertovsky ťažké hádanky. Väčšinu času trávili v pekle, kde plnili anjelsko-čertovské úlohy, zažili anjelsku hostinu, ale aj čertovskú ochutnávku. No podľla knihy sa dozvedeli aj o svojich strážnych anjeloch.

Noc v knižnici Bojnice 2011 - nad loďou kostola

No a neskôr sa z pekelných hĺbok vyšplhali až do anjelských výšok. Po čertovsky namáhavom výstupe boli odmemení anjelskym výhľadom z veže bojnického kostola. Prvá skupina anjelov mala čertovské šťastie a mohla sledovať aj odbíjací mechanizmus hodín. Všetky anjelsko-čertovské deti sa vyštverali k zvonom a  mali možnosť zblízka si ich pozrieť. Odtiaľ nasledoval posledný najnamáhavejší úsek výstupu. Niektorým čertík strachu zabránil pokračovať a vrátili sa . Tí, ktorí nazbierali odvahu a vyšli až na vrchol veže, majú anjelsky nezabudnuteľný zážitok.Noc v knižnici Bojnice 2011

Do polnoci deti čakalo stretnutie a rozprávanie sa s hosťami - najprv s poetkou, pani Veronikou Hoffmannovou, ktorá im prečítala čertovské rozprávky a potom s pani policajtkou Silviou z mestskej polície. Odpovedali na množstvo zvedavých otázok a deti sa dozvedeli niečo aj o ľudských čertoch a anjeloch, o dobre a zle. Potom nasledoval balík polnočných prekvapení, riešenie tajničky a ďalšie čítania z kníh.

Noc v knižnici Bojnice 2011

To už najmenší nocľažníci mali spánok na krajíčku, no pokyn na spánok ich z neho zaručene prebral. No najmladší pomaličky predsa len zaspávali, kým starší dali prednosť nočnej diskotéke, až ich našlo ráno. Celkovo zvíťazila druhá skupina čertov: Ďas, Zuppidu, Rohatý, Tamuel, Čmerí a Furfur. Boli najlepší najmä v rozprávaní obsahov rozprávok s čertami a anjelmi, ale aj kníh z ukážok.


Deti, rovnako ako knihovníčky zažili noc plnú zážitkov. Jedným z najsilnejších bol práve výstup a zaslúžený pohľad na nočné Bojnice. Ďakujeme za to p. dekanovi Antonovi Eliášovi.