www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Noc v knižnici Bojnice rok 2018

Noc v knižnici Bojnice 2018

V roku 2018 sme sa rozhodli usporiadať Noc v knižnici trochu iným spôsobom – pozvali sme deti, ktoré majú naozaj záujem o literatúru a čítajú počas celého roka. Pozvanie na podujatie, ktoré sa konalo v piatok 23. marca 2018 od 18:00 h prijalo 22 detí.

Noc v knižnici Bojnice 2018

Na účastníkov čakali pútavé pohybové aktivíty – súťaže, dramatizované čítania, výroba machuľy s hosťami v tvorivých dielňach.


Noc v knižnici Bojnice 2018

Zaujala aj nočná hra s vyhľadávaním kníh a úlohami s baterkou v detskom oddelení, ktoré bolo potme úplne iné ako počas dňa...


Noc v knižnici Bojnice 2018

Keďže nikto z knižnice neušiel, neodišiel prenocovalo 22 detí a všetci dostali tradične preukaz spáča aj zaujímavé občerstvenie. Tešíme sa na budúci rok, na marcovú Noc s Andersenom.