www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Noc v knižnici Bojnice rok 2019

Noc v knižnici Bojnice 2019

V Mestskej knižnici Bojnice sme sa v piatok 29.3.2019 zamerali na bojnické záhady a legendy. Navštívil nás gróf Ján Pálfi, ktorého 190. výročie narodenia si pripomíname práve tento rok. Dozvedeli sme sa od neho, ako vznikol názov mesta Bojnice, že rod Pálfiovcov vlastnil v Bojniciach niekoľko domov, medzi nimi bola aj budova, v ktorej sídli mestská knižnica. Svedčí o tom erb Pálfiovcov nad vchodom do knižnice.Noc v knižnici Bojnice 2019

20 detí si vyskúšalo rytiersky turnaj, chlapci si vyrobili mešce a dievčatá stredovekú pokrývku hlavu - hennin. Vo večerných hodinách sme sa spoločne prešli na čele s grófom Pálfim nočnými Bojnicami. Získali sme informácie z histórie Bojníc, o jej zaujímavých osobnostiach, o záhadách krásneho bojnického zámku. Prechádzka viedla cez námestie, okolo zámku až pod Lipu kráľa Mateja, kde deti našli sladký zlatý podklad grófa Pálfiho.

Noc v knižnici Bojnice 2019

Grétka, najšikovnejšia hľadačka spomedzi všetkých detí, získala od samotného grófa zlatý dukát. Aby sa nám nesnívali zlé sny, všetci sme si vyrobili lapač snov. Niektorých skôr unavených premohli driemoty a spánok sadol na usínajúce očká. Ostatní, ktorí mali dostatok energie, vytvorili polnočný čitateľský krúžok a čítali až do skorých ranných hodín.

Noc v knižnici Bojnice 2019

Srdečne ďakujeme zámockému knihovníkovi Ing. Erikovi Kližanovi za skvelé stvárnenie zámockého pána a samozrejme ďakujeme Fondu na podporu umenia, ktorý podporil podujatie z verejných zdrojov. Spolu s nocľažníkmi sa tešíme na ďalší ročník tohto zázračného medzinárodného podujatia v roku 2020.