www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Noc v knižnici Bojnice rok 2022

Noc v knižnici Bojnice 2019

Po dvojročnej covidovej odmlke sa v bojnickej knižnici 1.4.2022 začal 12. ročník Noci v knižnici. Podujatie finančne podporil Fond na podporu umenia. Venovali sme ho Karolovi Antonovi Medveckému, spisovateľovi, historikovi, politikovi, etnografovi a predovšetkým kňazovi aj richtárovi Bojníc. Pripomenuli sme si blížiace sa 85. výročie jeho úmrtia.
Noc v knižnici Bojnice

Hneď po tradičnej rozcvičke sme navštívili cintorín, položili kyticu kvetov a zapálili kahančeky na jeho hrobe. Tam sme sa stretli s duchom Karola Antona Medveckého. Duch človeka je iskra nesmrteľnosti, ktorá sa skrýva v každom z nás. Každý človek má príležitosť vstúpiť do diania svojej doby a zanechať tak trvalý odkaz na svoj život, skutky, postoje a názory. Čas však preverí činy každého jednotlivca a ukáže jeho podiel a význam na dejinnom dianí. Duch nás previedol niektorými úsekmi jeho života a stopami, ktoré prepošt Medvecký zanechal, najmä tu, v Bojniciach.Noc v knižnici Bojnice

Zastavili sme sa pri Kaplnke Panny Márie podľa vzoru Lurdskej jaskyne pod zámkom, prešli sme lipovou alejou ku kaplnke Jána Nepomuckého, kostolu sv. Martina z Tours s lipkami, budove ZUŠ,(Katolíckemu cirkevnnému domu), budove pošty, pamätnej tabuli Karola Antona Medveckého. Vyvrcholením prechádzky bol pohľad z veže kostola a návšteva fary.

Noc v knižnici Bojnice 2019

Venovali sme sa aj bibliografii Karola Antona Medveckého, knihám, ktoré napísal, aj knihám o ňom, ktoré sme si zapožičali zo Slovenskej národnej knižnice. Nasledovalo zdobenie kameňov dekupážou, súťaže, ktorých súčasťou bola aj nočná hra.

Noc v knižnici Bojnice 2019

Ráno nás čakali raňajky, balík prekvapení, list Karolovi Antonovi Medveckému a vyhodnotenie súťaží. Vyhrala skupina spisovateľov, ktorá iba o bod predbehla historikov a o dva body politikov. Veľmi pekne ďakujeme pánovi farárovi Mgr. Antonovi Eliašovi, dekanovi a správcovi fary za sprevádzanie a vôbec možnosť hosťovania na fare a veži kostola a Mgr. Andrejovi Šimkovičovi za stvárnenie ducha K. A. Medveckého.