www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9:00-17:00 Streda, Piatok 10:00-18:00

Plán podujatí:

SEPTEMBER 2022

20.9. 2022 10:00 II.B - Informačná výchova: orientácia detí vo fonde knižnice, zopakovanie výroby knihy, oboznámenie sa so žánrovými variantmi kníh, časopisov a CD-ROMami

27.9. 2022 10:00 II.A - Informačná výchova: orientácia detí vo fonde knižnice, zopakovanie výroby knihy, oboznámenie sa so žánrovými variantmi kníh, časopisov a CD-ROMami

29.9.2022 14:00 Návšteva knižnice -Deti Školského klubu
30.9. 2022 10:00 I.A Informačná výchova: Oboznámenie prvákov s výrobou knihy, významom knižnice, výpožičným poriadkom

V spolupráci s materskou školou, školským klubom a základnými školami práve pripravujeme plán podujatí na nový školský rok 2022/2023. Zatiaľ máme v spolupráci so ZŠsMŠ Bojnice dohodnuté:

Žiaci základnej školy Bojnice - plán na školský rok 2022/2023:

1.ročník

Informačná výchova: Oboznámenie prvákov s výrobou knihy, významom knižnice, výpožičným poriadkom
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
30.9. 2022 10:00 I.A Mgr. Oľga Čanigová
14.10. 2022 10:00 I.B Mgr.Marcela Divékyová
7.10. 2022. 10:00 I.C Mgr. Lada Novotná
Prvácka pasovačka: slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov knižnice
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
16.6. 2023 10:00 I.A Mgr. Oľga Čanigová
23.6. 2023 10:00 I.B Mgr.Marcela Divékyová
9.6. 2023 10:00 I.C Mgr Lada Novotná

2.ročník

Informačná výchova: orientácia detí vo fonde knižnice, zopakovanie výroby knihy, oboznámenie sa so žánrovými variantmi kníh, časopisov a CD-ROMami
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
27.9. 2022 10:00 II.A Mgr. Ľudmila Pipíšková
20.9. 2022 10:00 II.B Mgr. Gabriela Gahérová
Beseda o prečítanej knihe: Petra Nagyová-Džerengová : Klára a mátohy
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
17.1. 2023 10:00 II.A Mgr. Ľudmila Pipíšková
6.6. 2023 10:00 II.B Mgr. Gabriela Gahérová
Beseda o prečítanej knihe: Blanka Čapková : Ako som dostal sestru
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
30.5. 2023 10:00 II. A Mgr. Ľudmila Pipíšková
24.1. 2023 10:00 II.B Mgr. Gabriela Gahérová

3. ročník

Informačná výchova:orientácia vo fonde knižnice, abeceda – pomocník v knižnici, poskytovanie služby pre čitateľov
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
13.10. 2022 11:00 III.A Mgr. K. Bieliková
6.10. 2022 11:00 III.B Mgr.M. Fantúrová
Beseda o prečítanej knihe: Gabriela Futová: Čo učky nevidia Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
16.3. 2023 11:00 III.A Mgr. Mgr. K. Bieliková
15.12. 2022 11:00 III.B Mgr.M. Fantúrová
Beseda o prečítanej knihe: Ivana Auxtová: Záhady raketovej ulice
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
8.12. 2022 11:00 IV.A Mgr.Z. Lukáčiová
9.3. 2023 11:00 IV.B Mgr. Mgr.I. Bátorová

4. ročník

Beseda o prečítanej knihe: Jennie K. Brownová: Narodená v pondelok
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
27.4. 2023 10:00 IV.A Mgr.Z. Lukáčiová
13.12. 2022 10:00 IV.B Mgr. Mgr.I. Bátorová
Beseda o prečítanej knihe: Gabriela Futová: Brata musíš poslúchať
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
22.12. 2022 10:00 IV.A Mgr.Z. Lukáčiová
18.4.2023 10:00 IV.B Mgr.I. Bátorová

Náboženská výchova v knižnici:

7. ročník

Rozhodnutie a dôsledky: Stretnutie nad knihami svetových a slovenských autorov: J. Boyne: Chlapec v pásikavom pyžame, Chlapec na vrchole hory, S. Collinsová: Hry o život, Hennig Mankell: Pes, ktorý bežal za hviezdou, a červený bicykel, zamýšľanie sa nad konaním postáv z knižných ukážok, rozoberanie situácií, možnosť konfrontácie, ako by konali účastníci stretnutia.
Termín: 6.10.2022 od 12.45 h

Adventný čas – tradície našich predkov-tradície, zvyky, symboly Vianoc
Termín: 24. 11. od 12.45 h

Svetlo Vianoc-vianočné zvyky, tradície a symboly
Termín: 8. december 2022 h

Maratón čítania Biblie – knihy kníh- biblia-čítanie s otázkami a odpoveďami
Termín: marec-mesiac knihy

Žiaci špeciálnej základnej školy internátnej v Prievidzi - plán na školský rok 2022/2023:

4 návštevy autistov-v každom ročnom období 1x