www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9:00-17:00 Streda, Piatok 10:00-18:00

Plán podujatí:

Leto 2022

leto v kniznici Bojnice

Čítanie je skvelá vec, ešte že to nie je kec! Prídi dnes a zajtra zas, čítať s nami budeš rád. V knižnici sa stretneme, cez prázdniny čítať budeme. Pozvaním Ley, Karin a Noemi vtedajších piatačiek zo ZŠsMŠ Bojnice, ktoré vytvorili v knižnici na podujatí O tvorivosti pozývame malých i veľkých na Prázdninové štvrtky. Začíname 7.7. zážitkovým čítaním knihy S ockom sa nebojím . Podujatia, spojené s tvorivými dielňami sú každý júlový štvrtok od 14. do 15. hodiny.
Počas troch prvých nedelí v mesiaci júl, august a september sa o 15.00 h uskutočnia divadielka. Prvé 2.7. podľa knihy Jaroslavy Blažkovej Kozliatka.Deti Materskej školy -ZŠsMŠ Bojnice - plán na školský rok 2021/2022:

September

Informačná výchova – oboznámenie sa s knižnicou Október Sofia a tekvička – dramatizované čítanie v podaní divadla TUŠ

November

Tajomstvo oceánu - dramatizované čítanie v podaní divadla Spoza voza

December

Vianoce v knižnici – vianočné príbehy a zimné básničky pre deti s tvorivými dielňami

Január

Hlasné čítanie z nových kníh s tvorivými dielňami

Február

Zážitkové čítanie z novej knihy s tvorivými dielňami

Marec

Kedy nám je s knihou dobre: súťaž pre deti, naučiť ich správne zaobchádzať s knihami.

Apríl

Víla z rozprávky – dramatizované čítanie v podaní autorky Anny Kittel Gurtlerovej

Máj

Čítame so Sofi a Elkou – dramatizované čítanie v podaní Eleny Mečiarovej a Soni Findorovej

Jún

Tešíme sa na prázdniny – ponuka nových kníh na prázdniny, predškolákom

Deti školského klubu základnej školy Bojnice - plán na školský rok 2021/2022:

September:

Prvé stretnutie v tomto školskom roku v knižnici, exkurzia do knižnice, zoznámenie sa s detským oddelením, odporúčajúca bibliografia, zážitkové čítanie z knihy Andrey Gregušovej Svetozár. Oberačka v knižnici-obratie jabĺk z rozprávkovníkov Jozefa Lenharta a Veroniky Hoffmannovej v letnej čitárni.
Knihy na čítanie: tretiaci: A. Gregušová: Červík Ervín
druháci: W. Widlak: Pán Guľôčka
prváci: V. Sutejev: Rozprávky o zvieratkách

Október:

Odporúčajúca bibliografia, zážitkové čítanie z knihy P. Kavecký: Gerda - príbeh veľryby.

November:

Stretnutie nad prečítanou knihou a zážitkové čítania odporúčajúca bibliografia kníh.

December:

Vianoce v knižnici- stretnutie s čarovnou rozprávkárkou spojené s tvorivými dielňami

Január:

Rozprávkové popoludnie. Stretnutie s rozprávkami.

Február:

Zážitkové čítanie z novovyjdenej knižky.
Knihy na čítanie: tretiaci: I. Březinová: Lentilka pre dedka Edka
druháci: B. Jobus: Ako Štefan Drco vyhral kopu hnoja
prváci: O. Preussler: Malá čarodejnica

Marec:

marec – mesiac knihy – hádanky, zablúdené postavičky a stretnutie so živými hrdinami kníh, predstavenie novovydanej knihy.

Apríl:

Beseda-stretnutie nad prečítanou knihou, odporúčajúca bibliografia.

Máj:

Zážitkové čítanie z novovyjdenej knihy

Jún:

Tešíme sa na prázdniny – rozprávanie o tom, čo všetko veselé i neveselé zažili deti počas školského roka, kvízové zhrnutie s pohybovými úlohami z prečítaných kníh.

Žiaci základnej školy Bojnice - plán na školský rok 2021/2022:

Ročníky 1.-4. ZŠsMŠ Bojnice

1.ročník

Informačná výchova: oboznámenie prvákov s výrobou knihy, významom knižnice, výpožičným poriadkom

1.ročník

Informačná výchova: Oboznámenie prvákov s výrobou knihy, významom knižnice, výpožičným poriadkom Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
7.10. 10:00 I.A Mgr. Ľudmila Pipíšková
1.10. 9:00 I.B Mgr.Gabriela Gahérová
29.9. 11:00 I.C Mgr. Lada Novotná
Prvácka pasovačka: slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov knižnice
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
16.6. 10:00 I.A Mgr. Ľudmila Pipíšková
17.6. 9:00 I.B Gabriela Gahérová
15.6. 11:00 I.C Mgr Lada Novotná

2.ročník

Informačná výchova: orientácia detí vo fonde knižnice, zopakovanie výroby knihy, oboznámenie sa so žánrovými variantmi kníh, časopisov a CD-ROMami
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
28.9. 10:00 II.A Mgr. Katarína Bieliková
23.9. 10:00 ISI.B Mgr. Martina Fantúrová
Beseda o prečítanej knihe: Petra Nagyová-Džerengová : Klára a mátohy
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
22.3. 10:00 II.A Mgr. Katarína Bieliková
24.3. 10:00 II.B Mgr. Martina Fantúrová
Beseda o prečítanej knihe: Blanka Čapková : Ako som dostal sestru
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
7.6. 10:00 II. A Mgr. Katarína Bieliková
9.6. 10:00 II.B Mgr. Martina Fantúrová

3. ročník

Beseda o prečítanej knihe: Gabriela Futová: Čo učky nevidia
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
16.12. 10:00 III.A Mgr. Zuzana Lukáčiová
26.5. 10:00 III.B Mgr. Ida Bátorová
Beseda o prečítanej knihe: Ivana Auxtová: Záhady raketovej ulice
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
19.5. 10:00 III.A Mgr. Zuzana Lukáčiová
19.12. 10:00 III.B Mgr. Ida Bátorová

4. ročník

Beseda o prečítanej knihe: Jennie K. Brownová: Narodená v pondelok
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
20.1. 12:00 IV.A Mgr. Oľga Čanigová
24.6. 10:00 IV.B Mgr. Marcela Divékyová
Beseda o prečítanej knihe: Gabriela Futová: Brata musíš poslúchať
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
23.6. 12:00 IV.A Mgr. Oľga Čanigová
21.1. 10:00 IV.B Mgr. Marcela Divékyová