www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9:00-17:00 Streda, Piatok 10:00-18:00

Plán podujatí:

JÚN 2019:

11.6.2019 Voľba kráľa detských čitateľov MsK Bojnice
17.6.2019 11:00 Piataci- -náboženstvo v knižnici Môj patrón, môj ochranca
18.6.2019 11:00 I.B -Prvácka pasovačka za čitateľov
19.6.2019 11:00 I.A- Prvácka pasovačka za čitateľov
20.6.2019 10:00 MŠ-Zážitkové čítanie
21. 6.2019 o 14.00 h - deti ŠK s pani vychovávateľkou Andrejkou -Tešíme sa na prázdniny – pohybovo-kvízové stretnutie so zhrnutím prečítaného počas celého školského roka, ponuka nových kníh, hier na prázdniny.
24. 6.2019 o 14.00 h - deti ŠK s pani vychovávateľkou Elenkou - kvíz
29.6. 2019 o 18.00 h Švédsky večer

Deti materskej školy- ZŠsMŠ Bojnice - plán na školský rok 2018/2019:

September 2018
Informačná výchova – oboznámenie sa s knižnicou, zážitkové čítanie Emily Lim: O osamelom mackovi.
Október 2018
zážitkové čítanie Chameleónka Otilka - príbeh pre milovníkov zvieratiek alebo tých, ktorí po jednom túžia.
November 2018
Zážitkové čítanie z knihy Pravdivý príbeh o 3 prasiatkach - humorným spôsobom prerozprávaný príbeh o troch prasiatkach.
December 2018
Vianoce v knižnici – vianočné príbehy a zimné básničky pre deti.
Január 2019
Pupo a fazuľka - zážitkové čítanie o dvoch obyčajných škôlkároch z knihy Hany Lasicovej.
Február 2019
Ako zvieratá spia - zážitkové čítanie z knihy Petry Bartíkovej - Aj zvieratá musia spať, aby načerpali sily do nového dňa, lenže spôsob, akým spia, sa od toho ľudského veľmi líši.
Marec 2019
Kedy nám je s knihou dobre: súťaž pre deti, naučiť ich správne zaobchádzať s knihami.
Apríl 2019
Ahoj, hádanka – kto najrýchlejšie uhádne hádanky o prírodných javoch, o človeku, o záhrade, o zvieratách, o veciach okolo nás.
Máj 2019
Madam ježibaba – deti sa spolu s ježibabou, Jankom a Marienkou všeličo učia. Ale pozor! V tejto rozprávke sa deti do pece nehádžu a stará ježibaba nie je vôbec zlá.
Jún 2019
Tešíme sa na prázdniny – ponuka nových kníh, hier na prázdniny, predškolákom úlohy tešíme sa do školy

Deti školského klubu základnej školy Bojnice - plán na školský rok 2018/2019:

September:
Prechádzka letnou čitárňou, zámockým parkom a stretnutie nad knihou Mikhalitsyna, Kateryna: Kto rastie v parku
Október:
Oberačka v v knižnici-jablká v letnej čitárni-Jozef Lenhart a Veronika Hoffmannová spojená s uvítaním knihy Lucie Benkovej
November:
Stretnutie nad prečítanou knihou a zážitkové čítanie
December:
Predvianočné Vianoce v knižnici
Január:
Stretnutie nad prečítanou knihou
Február:
Zážitkové čítanie z knihy
Marec:
marec – mesiac knihy – hádanky, zablúdené postavičky a stretnutie so živými hrdinami kníh, predstavenie novovydanej knihy
Apríl:
beseda o prečítanej knihe
Máj:
Zážitkové čítanie
Jún:
Tešíme sa na prázdniny – rozprávanie o tom, čo všetko veselé i neveselé zažili deti počas školského roka, kvízové zhrnutie z prečítaných kníh

Žiaci základnej školy Bojnice - plán na školský rok 2018/2019:

Ročníky 1.-4. ZŠsMŠ Bojnice
1.ročník
Informačná výchova: oboznámenie prvákov s výrobou knihy, významom knižnice, výpožičným poriadkom
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
3.10.2018 11:00 I.A Mgr. Oľga Čanigová
2.10.2018 11:00 I.B Mgr. Marcela Divékyová
Prvácka pasovačka: slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov knižnice
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
19.6.2019 11:00 I.A Mgr. Oľga Čanigová
18.6.2019 11:00 I.B Mgr. Marcela Divékyová
Kedy nám je s knihou dobre: spoznávanie nových kníh a knižných hrdinov, prečo je marec mesiacom knihy, prečo sa oplatí čítať, moja obľúbená rozprávka - rozprávanie o obľúbených rozprávkach detí
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
27.3.2019 11:00 I.A Mgr. Oľga Čanigová
26.3.2019 11:00 I.B Mgr. Marcela Divékyová
2.ročník
Informačná výchova: orientácia detí vo fonde knižnice, zopakovanie výroby knihy, oboznámenie sa so žánrovými variantmi kníh, časopisov a CD-ROMami
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
26.9.2018 10:00 II.A Mgr. Ľudmila Pipíšková
25.9.2018 10:00 II.B Mgr. Martina Kielarová
12.9.2018 10:00 II.C Mgr. Lada Novotná
Beseda o prečítanej knihe: Petra Nagyová-Džerengová : Klára a mátohy
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
30.1.2019 10:00 II.A Mgr. Ľudmila Pipíšková
29.1.2019 10:00 II.B Mgr. Martina Kielarová
6.2.2019 10:00 II.C Mgr. Lada Novotná
Blanka Čapková : Ako som dostal sestru
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
29.5.2019 10:00 II.A Mgr. Ľudmila Pipíšková
28.5.2019 10:00 II.B Mgr. Martina Kielarová
22.5.2019 10:00 II.C Mgr. Lada Novotná
3. ročník
Informačná výchova: orientácia vo fonde knižnice, abeceda – pomocník v knižnici, poskytovanie služby pre čitateľov
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
13.9.2018 10:50 III.A Mgr. Mája Vollmannová
13.9.2018 9:00 III.B Mgr. Gabriela Gaherová
Beseda o prečítanej knihe: Adela Banášová: Zabudnuté slovenské rozprávky
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
13.12.2018 10:50 III.A Mgr. Mája Vollmannová
11.4.2019 9:00 III.B Mgr. Gabriela Gaherová
Auxtová: Záhady raketovej ulice
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
11.4.2019 10:50 III.A Mgr. Mája Vollmannová
13.12.2018 9:00 III.B Mgr. Gabriela Gaherová
4. ročník
Informačná výchova: základné vedomosti o zložení knihy a funkcii údajov v nej, rozdiely náučnej a krásnej literatúry
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
21.9.2018 10:00 IV.B Mgr. Ida Bátorová
Beseda o prečítanej knihe: Dušan Tarageľ: Rozprávky pre neposlušné deti
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
23.11.2018 10:00 IV.A Mgr. Zuzana Lukačiová
26.4.2019 10:00 IV.B Mgr. Ida Bátorová
Gabriela Futová: Brata musíš poslúchať
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
17.4.2019 11:00 IV.A Mgr. Zuzana Lukačiová
23.11.2018 10:00 IV.B Mgr. Ida Bátorová

Žiaci základnej školy Bojnice - náboženstvo/etika v knižnici:

Etická výchova v knižnici:

8. ročník

Ľudská dôstojnosť- Stretnutie nad knihami svetových a slovenských autorov: Denník Anny Frankovej, Denisa Legrixová: Taká som sa narodila, Gabriela Futová: Poškoláci, Zuzana Štelbaská: Trinásťroční, Hennig Mankel: Pes, ktorý bežal za hviezdou, a červený bicykel, zamýšľanie sa nad konaním postáv z knižných ukážok, nad citátmi svetových autorov a osobností -Paulo Coelho, R. M. Dostojevskij, Ľudovít Štúr, Matka Tereza, otec Dušan Škurla, Ján Pavol II na tému ľudskej dôstojnosti. Čítanie základných práv dieťaťa.
Termín:

9. ročník

Náboženská výchova v knižnici:

5. ročník

Miesto a čas modlitby v živote človeka: Zoznámenie sa s tvorbou slovenského básnika Milana Rúfusa, najmä s jeho básňami-modlitbami a následné čítanie z jeho tvorby. Rady, ako sa modliť, predstavenie si návodu na modlitbu pápeža Františka. Vysvetlenie modlitby na príklade. Prečítanie si krátkych príbehov o modlitbe z tvorby B. Ferrera. Diskusia s deťmi o modlitbe.
Termín: 22.10 2018 10.50 h
Adventný čas – tradície našich predkov-tradície, zvyky, symboli Vianoc
Termín: 10.12 2018 10.50 h
Maratón čítania Biblie – knihy kníh-Marec-mesiac knihy, biblia-čítanie s otázkami a odpoveďami
Termín 11.3.2019 10.50 h
Môj patrón - môj ochranca (Vzory)
Termín: 17.6.2019 10.50 h

6. ročník

Sila slova-šikanovanie: Predstavenie si pojmu šikana, šikanovanie, diskusia, či tieto pojmy poznajú. Prezentácia niektorých kníh s témou šikanovania: R. Brat: Môj anjel sa vie biť, S. Kinsella: Hľadá sa Audrey, R. Brat: Škola za rohom, K. B. Andersen: Diablov učeň..., čítanie ukážok. Prednáška o téme šikanovania, účastníci šikanovania a ich charakteristika, príznaky šikanovania - ako sa prejavuje v správaní detí, rady ako predchádzať šikanovaniu, čo majú deti spraviť, ak sa ocitnú v situácii šikany. Predstavenie modelovej situácie z knihy B. Kardošová: Traja kamoši a fakticky fantastický bunker, diskusia, čo by deti spravili, keby boli na mieste knižného hrdinu. Ukončenie témy predstavením Linky detskej istoty.
Termín: 19.9.2018 8.00 h
Svetlo Vianoc-vianočné zvyky, tradície a symboly
Termín:5.12.2018 8.00 h

7. ročník

Rozhodnutie a dôsledky: Stretnutie nad knihami svetových a slovenských autorov: J. Boyne: Chlapec v pásikavom pyžame, Chlapec na vrchole hory, S. Collinsová: Hry o život, Hennig Mankell: Pes, ktorý bežal za hviezdou, a červený bicykel, zamýšľanie sa nad konaním postáv z knižných ukážok, rozoberanie situácií, možnosť konfrontácie, ako by konali účastníci stretnutia.
Termín: 20.11.2018 8.55 h

8. ročník

Ľudská dôstojnosť- Stretnutie nad knihami svetových a slovenských autorov: Denník Anny Frankovej, Denisa Legrixová: Taká som sa narodila, Gabriela Futová: Poškoláci, Zuzana Štelbaská: Trinásťroční, Hennig Mankel: Pes, ktorý bežal za hviezdou, a červený bicykel, zamýšľanie sa nad konaním postáv z knižných ukážok, nad citátmi svetových autorov a osobností -Paulo Coelho, R. M. Dostojevskij, Ľudovít Štúr, Matka Tereza, otec Dušan Škurla, Ján Pavol II na tému ľudskej dôstojnosti. Čítanie základných práv dieťaťa.
Termín: 15.10.2018 o 11.55 h

9. ročník

Silné a slabé stránky 12.9.2018 o 9.55 h

Kríza ľudských hodnôt -22.5.2019 o 9,55 h

Dei CVČ Junior Bojnice:

Júl-prázdninové štvrtky-zážitkové čítania s tvorivými dielňami

Žiaci špeciálnej základnej školy internátnej Prievidza:

25.10. 2018 o 9.00 h prvý stupeň

25.10. 2018 o 10.00 h druhý stupeň

Máj- Čitateľský maratón
Jún-zážitkové čítanie v knižnici s pohybovými hrami