www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Plán podujatí:

APRÍL 2023

5.4. 2023 o 9.00 h - 1. stupeň v ŠZŠI v Prievidzi-Stretnutie s knihou

5.4. 2023 o 10.00 h - 2. stupeň v ŠZŠI v Prievidzi Stretnutie s knihou

18.4.2023 o 10.00 h - IV.B - Beseda o prečítanej knihe: Gabriela Futová: Brata musíš poslúchať

27.4. 2023 o 10.00 h - IV.A Beseda o prečítanej knihe: Jennie K. Brownová: Narodená v pondelok

V spolupráci s materskou školou, školským klubom a základnými školami sme pripravili

Plán podujatí na nový školský rok 2022/2023:

Žiaci základnej školy Bojnice

1.ročník

Informačná výchova: Oboznámenie prvákov s výrobou knihy, významom knižnice, výpožičným poriadkom
30.9. 2022 o 10.00 h - I.A Mgr. Oľga Čanigová
14.10. 2022 o 10.00 h - I.B Mgr. Marcela Divékyová
7.10. 2022 o 10.00 h - I.C Mgr. Lada Novotná
Prvácka pasovačka: slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov knižnice
16.6. 2023 o 10.00 h - I.A Mgr. Oľga Čanigová
23.6. 2023 o 10.00 h - I.B Mgr. Marcela Divékyová
9.6. 2023 o 10.00 h - I.C Mgr. Lada Novotná

2.ročník

Informačná výchova: orientácia detí vo fonde knižnice, zopakovanie výroby knihy, oboznámenie sa so žánrovými variantmi kníh, časopisov a CD-ROMami
27.9. 2022 o 10.00 h - II.A Mgr. Ľudmila Pipíšková
20.9. 2022 o 10.00 h - II.B Mgr. Gabriela Gahérová
Beseda o prečítanej knihe: Petra Nagyová-Džerengová : Klára a mátohy
17.1. 2023 o 10.00 h - II.A Mgr. Ľudmila Pipíšková
6.6. 2023 o 10.00 h - II.B Mgr. Gabriela Gahérová
Beseda o prečítanej knihe: Blanka Čapková : Ako som dostal sestru
30.5. 2023 o 10.00 h - II. A Mgr. Ľudmila Pipíšková
24.1. 2023 o 10.00 h - II.B Mgr. Gabriela Gahérová

3. ročník

Informačná výchova:orientácia vo fonde knižnice, abeceda – pomocník v knižnici, poskytovanie služby pre čitateľov
13.10. 2022 o 11.00 h - III.A Mgr. K. Bieliková
6.10. 2022 o 11.00 h - III.B Mgr. M. Fantúrová
Beseda o prečítanej knihe: Gabriela Futová: Čo učky nevidia
16.3. 2023 o 11.00 h - III.A Mgr. K. Bieliková
15.12. 2022 o 11.00 h - III.B Mgr. M. Fantúrová
Beseda o prečítanej knihe: Ivana Auxtová: Záhady raketovej ulice
8.12. 2022 o 11.00 h - III.A Mgr. K. Bieliková
9.3. 2023 o 11.00 h - III.B Mgr. M. Fantúrová

4. ročník

Beseda o prečítanej knihe: Jennie K. Brownová: Narodená v pondelok
27.4. 2023 o 10.00 h - IV.A Mgr. Z. Lukáčiová
13.12. 2022 o 10.00 h - IV.B Mgr. I. Bátorová
Beseda o prečítanej knihe: Gabriela Futová: Brata musíš poslúchať
22.12. 2022 o 10.00 h - IV.A Mgr. Z. Lukáčiová
18.4.2023 o 10.00 h - IV.B Mgr. I. Bátorová

Hudobná výchova s knižnicou v škole:

5. ročník

Kultúrne dedičstvo našich predkov: adventné, vianočné a novoročné tradície a spevy
12.12. 2022 o 12.45 h - 5.A
14.12. 2022 o 11.55 h - 5.B

Náboženská výchova v knižnici:

7. ročník

Rozhodnutie a dôsledky: Stretnutie nad knihami svetových a slovenských autorov: J. Boyne: Chlapec v pásikavom pyžame, Chlapec na vrchole hory, S. Collinsová: Hry o život, Hennig Mankell: Pes, ktorý bežal za hviezdou, a červený bicykel, zamýšľanie sa nad konaním postáv z knižných ukážok, rozoberanie situácií, možnosť konfrontácie, ako by konali účastníci stretnutia.
Termín: 6.10.2022 od 12.45 h

Adventný čas, tradície našich predkov, zvyky, symboly Vianoc
Termín: 24. 11. 2022 od 12.45 h

Svetlo Vianoc: vianočné zvyky, tradície a symboly
Termín: 8. december 2022
Veľkonočné obdobie a Tradície a zvyky na Veľkú noc - besedy
Termín: 16. a 23. 2. 2023
Zážitkové čítanie spojené s besedou pre žiakov 7.B v rámci NBV: Eliminácia šikanovania v školskom prostredí cez knižné tituly Termín: 20. a 27.4.2023
Maratón čítania Biblie, knihy kníh: čítanie s otázkami a odpoveďami
Termín: V marci, mesiaci knihy 2023

Žiaci špeciálnej základnej školy internátnej v Prievidzi

4 návštevy autistov-v každom ročnom období 1x