www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Plán podujatí:

JÚL 2024

Júlové prázdninové štvrtky

Počas tohtoročných júlových štvrtkov sme pre škôlkarov a malých školákov pripravili od 14.00 h v letnej čitárni knižnice rozprávkové čírania z kníh:
4.7. 2024 o 10.00 h Hravé hlavolamy
11.7. 2024 o 10.00 h (Ne)voňavé dejiny hygiény


15. - 26.7. 2024 bude knižnica aj predajňa z dôvodu inventúry fondu knižnice zatvorená. Ak nám chcete pomôcť, vypožičajte si čo najviac kníh pred týmto obdobím. :-) Ďakujeme za porozumenie.

AUGUST 2024

2.8. o 18.00 h v letnej čitárni- Islandský literárny večer

AUGUST 2024

3.8. v letnej čitárni- Rozprávkové šafránové Bojnice - podujatie pre deti

4.8. v letnej čitárni- Rozprávkové šafránové Bojnice - podujatie pre deti

Plán podujatí na školský rok 2023/2024:

Deti materskej školy Bojnice

September

Informačná výchova-oboznámenie sa s knižnicou

Október

Potulky jeseňou-zážitkové čítanie

November

Zážitkové čítanie z knihy Julie Donaldson Gruffalo

Decembe

Čakáme na Vianoce-vianočné príbehy a zimné básničky pre deti

Január

Kamarát Kubko a kamarátka Terka- zážitkové čítanie z knižnej série o Kubkovi a Terke

Február

Kde bolo, tam bolo zážitkové čítanie rozprávok

Marec

Knihy nás bavia-súťaženie, zážitkové čítanie a tvorivé dielne k Mesiacu knihy

Apríl

Ahoj hádanka-kto najrýchlejšie uhádne o veciach okolo nás

Máj

Ako si vychovať súrodenca-zážitkové čítanie z knihyTerezky Pařízkovej

Jún

Hľadáme s Krtkom-zážitkové čítanie zo série kníh Z. Milera

Žiaci základnej školy Bojnice

1.ročník

Informačná výchova: Oboznámenie prvákov s výrobou knihy, významom knižnice, výpožičným poriadkom
21.9. o 11.00 h - I.A
19.9. o 11.00 h - I.B
Prvácka pasovačka: slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov knižnice
23.5. o 11.00 h - I.A
21.5. o 11.00 h - I.B

2.ročník

Beseda o prečítanej knihe: Petra Nagyová-Džerengová : Klára a mátohy
30.1. o 10.00 h - II.A
21.6. o 11.00 h - II.B
28.11. o 10.00 h - II.C
Beseda o prečítanej knihe: Blanka Čapková : Ako som dostal sestru
18.6. o 10.00 h - II. A
26.1. o 11.00 h - II.B
2.4. o 10.00 h - II.C

3. ročník

Informačná výchova:orientácia vo fonde knižnice, abeceda – pomocník v knižnici, poskytovanie služby pre čitateľov
25.9. 11.00 h - III.A
7.9 o 10.00 h - III.B
Beseda o prečítanej knihe: Gabriela Futová: Čo učky nevidia
18.12. o 11.00 h - III.A
3.6. o 11.00 h - III.B
Beseda o prečítanej knihe: Ivana Auxtová: Záhady raketovej ulice
27.5 o 11.00 h - III.A
2.10. o 11.00 h - III.B

4. ročník

Informačná výchova:základné vedomosti o zložení knihy a funkcií údajov v nej, rozdiely krásnej a náučnej literatúry
28.9.o 11.00 h - IV.A
5.10.o 11.00 h - IV.B
Beseda o prečítanej knihe: Jennie K. Brownová: Narodená v pondelok
14.12. o 11.00 h - IV.A
2.5. o 11.00 h - IV.B
Beseda o prečítanej knihe: Gabriela Futová: Brata musíš poslúchať
25.4. o 11.00 h - IV.A
11.1. o 11.00 h - IV.B

5. ročník

Hudobná výchova s knižnicou :

Hudobné dedičstvo našich predkov:Vianočné zvyky, piesne a koledy
Beseda pe žiakov 5. ročníka počas vyučovacích hodín:
5.A: 7.12.2023 o od 9. 55 h
5.B: 13.12. 2023 o 11.55 h
5.C: 15.12.2023 o 10.50 h
Tradície, zvyky a piesne Veľkej noci
5.A: 22.3.2024 o 10.50 h
5.B: 20.3.2024 o 11.55h
5.C: 21.3.2024 o 9.55 h

6. ročník

Bájky, bájkari-december 2023

Hudobná výchova s knižnicou :

Život a tvorba veikána hudby Ludviga van Beethovena:
6.A: 18.1.2024 o 8.55 h
6.B: 17.1.2024 o 10.50 h
6.C: 16.1.2024 o 9.55 h
Hudobné zastavenia v živote a tvorbe Ludwiga van Beethovena:
6.A: 25.1.2024 o 8.55 h
6.B: 24.1.2024 o 10.50 h
6.C: 23.1.2024 o 9.55 h
Beseda, zážitkové čítania pre žiakov 5. ročníka počas vyučovach hodín:

7. ročník

J. G. Tajovský-január 2024
J. C. Hronský-Január 2024

Hudobná výchova s knižnicou :

Hudobné prechádzky storočiami:
7.A: 14.5.2024 o 8.55 h
7.B: 13.5.2024 o 10.50 h
7.C: 15.5.2024 o 8.55 h

Výtvarná výchova s knižnicou :

Les ukrytý v knihe - 14. ročník projektu-beseda s lesníkom spojená s výtvarným prejavom
marec-apríl 2024 od 8.55 h
Elimináia šikanovania v školskom prostredí cez knižné tituly:
7.A - piatky máj 2024 o 8.55 h
Besedy s ilustrátormi kníh
7. A -piatky 2024 od 8.55 h

8. ročník

Ľudovít Štúr -8.11.2023 o 8,50 h

Hudobná výchova s knižnicou :

Populárna a klasická hudba:
8.A: 11.6.2024 o 10.50 h
8.B: 10.6.2024 o 12.45 h.2024

9. ročník

P. O. Hviezdoslav-január 2024