www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Anton Baláž


Anton Baláž

rodák z  Lehoty pod Vtáčnikom sa vyučil za spojára v Strednom odbornom učilišti spojov v Košiciach. Popri zamestnaní absolvoval Gymnázium v Prievidzi.Pracoval aj na pošte v Prievidzi, bol sprievodcom na bojnickom zámku, patril k jeho prvým návštevníkom v roku 1951 - 1952. Po maturite roku 1965 študoval novinárstvo na FF UK v Bratislave.

Po skončení štúdia sa stal redaktorom, potom zástupcom šéfredaktora a neskôr šéfredaktorm spoločenského týždenníka Sloboda. Bol v rôznych redakciách. Pracoval v Kancelárii prezidenta SR, odtiaľ prešiel v roku 1996 do Národného literárneho centra ako odborný pracovník.


V prevažnej časti tvorby sa prejavil ako románopisec. Ťažiskom je ekologická problematika, otázky sústavného porušovania biologickej rovnováhy v prírode výrobným odpadom, zamorujúcim pôdu, vodu i vzduch. Ekologickú problematiku pokladá za rozhodujúcu pre súčasnosť a jeho dielo je okrem iného aj dôraznou výzvou na ochranu prírodného prostredia.


Anton Baláž

„Moje príbehy vždy smerovali k tomu, aby čitateľa nielen pobavili, ale aj poučili, aby mu ukázali svet, v ktorom musia žiť a že len na nich záleží, aký obsah svojmu životu dajú. Camus v jednom románe povedal, že milovať niekoho neznamená veľa, ak si láska nevie nájsť svoj vlastný výraz. Vždy som sa aj ja ako človek aj ako spisovateľ snažil dať svojim knihám i svojmu životu osobitý výraz, naplniť ich zmyslom tak, aby sa mi oplatilo žiť a aby sa oplatilo čitateľovi aj čítať moje knihy.“

Je autorom aj rozhlasových a televíznych scenárov.


Z odpovedí na otázky detí sme sa dozvedeli:

• má tri dcéry ako rozprávkový kráľ

• napísanie knihy mu trvá tak dva roky, rok uvažuje nad námetom a rok píše

• za svoje najnevydarenejšie dielo pokladá Kreslo pre dvoch

• skúšal písať aj básne, ale nedarilo sa mu, venuje sa radšej próze

• keď boli dcéry malé, rozprávky im nečítal, ale vymýšľal, škoda len, že si ich  nezapisoval

• v období, keď sa mu nedarí, nepíše, vtedy číta, viac faktografickú liteatúru ako  beletriu

• rád číta Dostojevského aj Čechova