www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Adolf Dudek


Adolf Dudek

Adolf Dudek navštívil bojnickú knižnicu v októbri 2013, pri príležitosti výtvarnej súťaže Ako z gratulačnej karty. A v roku 2014 pri príležitosti nedožitého výročia narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej, pri realizácií programu Krása nevídaná nazvaného podľa jej rovnomennej knihy. Stretol sa so všetkými vekovými kategóriami detí. Od najmenších škôlkarov až po žiakov druhého stupňa. Všetky boli zamerané na vnímanie krásy okolo nás, ale aj na jej výtvarné zachytenie, ktoré je univerzálne tým, že je medzinárodné. Ďeťom ukázal svoje knihy pre deti a mládež, ktoré ilustroval. Napríklad Rozprávaj mi rozprávku, Kolo kolo mlynské, O Popoluške a iné rozprávky. Prezradil a predviedol aj obrázky, aké kreslil, keď študoval na konzervatóriu. V úvode deťom prisľúbil, že im urobí 50 minútový rýchlokurz kreslenia.

Z kurzov kreslenia sme sa dozvedeli :

Adolf Dudek • všetko sa dá nakresliť pomocou 4 geometrických tvarov:
kruhu, trojuholníka, štvorca, obdĺžnika
• či už je to krajina alebo mesto, treba dávať pozor na dym z komína či auta, lebo to je neindentifikovaný tvar
• pri kresbe postáv je viac vecí, ktoré treba proporčne sledovať
• polovica ľudského tela je pri koreni nôh
• hlava na postave dospelého či dieťaťa alebo mláďatka má rovnakú veľkosť, o veku nerozhoduje počet vrások, ale do ktorej polovice sa umiestnia oči, keď do hornej, je to dospelý, oči v dolnej polovici tváre má mláďa
Adolf Dudek • naučili sme sa 6 typov výrazov tváre od spánku cez údiv, zlosť, úsmev, zamyslenie až po nudu
• tvar obočia podľa písmen A a V rozhoduje v animácii o pohode a hneve
• dĺžka rúk bez dlaní by mala siahať do polovice tela
• väčšina chýb pri kreslení sa robí, že sa kreslia krátke nohy a ruky
• z ľudskej anatómie sme sa skúšali dozvedieť o svojom tele:
dĺžka palca sa zhoduje s veľkosťou nosa
zovretá päsť so srdcom
otvorené dlane s tvárou
Adolf Dudek oko je jediný orgán v tele, ktoré má od narodenia stabilnú veľkosť
ruka od koreňa dlane po lakeť zodpovedá veľkosti nohy
dĺžka upažených rúk s telom zodpovedá výške tela
• trojrozmernosť sa dá docieliť tieňovaním
• pri kresbe domov sa tieňovanie vyjadrí aj oknami
• pozor na umiestnenie slnka
• pozor na umiestnenie aut a výfukov aby sme nenakreslili zrážku
• najhoršie sa kreslia dlane
• zo zvierat medzi najťažšie patrí nakresliť koňa
Adolf Dudek Nemenej zaujímavé boli aj rozprávkové kreslenia s mladšími žiakmi a deťmi školského klubu aj hranie sa na maliara s najmenšími. Uvidíme, snáď sa naplní želanie jedného z najmenších detí: Aj ja budem ilustrátor...

Ďakujeme ilustrátorovi Adolfovi Dudkovi za zábavný, humorný a vtipný, uvoľňujúci a popritom poučný kurz kreslenia, reklamné vsuvky a za návštevu, vďaka ktorej nás navštívil aj spiderman a sopelman a tešíme sa niekedy opäť v Bojniciach.