www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Martin Hak

MgA.Martin Hak

19. septembra prijal pozvanie na stretnutie s bojnickými siedmakmi a ôsmakmi MgA. Martin Hak z Brna. Prišiel do knižnice, aby bližšie predstavil Jaroslavu Blažkovú. Bolo to prostredníctvom knihy Jahniatko a grandi.

MgA.Martin Hak

Martin Hak predviedol netradičné čítanie a prerozprávanie Poviedky plnej snehu z knihy Jaroslavy Blažkovej, ktorej tvorba a život boli v úvode stretnutia priblížené. Netradičnosť spočívala najmä v majstrovskom hereckom prerozprávaní príbehu a v umení uvedomovania si súvslostí čítaním medzi riadkami. Účastníci podujatia sa jeho prostredníctvom zamýšľali nad autorkiným príbehom hlavnej hrdinky Jany.
MgA.Martin Hak

Toho rána sa prebudila šťastná. Dnes je ten Deň, keď sa Jana chystá osamostatniť, odísť od rodiny: matky-generála, otca aj mladších sestier Hildy, Evy a Katky. Posúvaním deja sme sledovali Janino osamostatňovanie: neľahké sťahovanie, zariaďovanie i nečakaný príchod milého Viliama. To nebolo v pláne. Prvý večer si predstavovala inak...Koľko mala Jana rokov? Ako si predstavovala svoj ďalší život? Ako sa odvíjal? Nie všetko v príbehu zostalo zodpovedané...