www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Gita Margita Bošeľová


Kniha Źiva

18. októbra 2005 sa v knižnici konala prezentácia knihy ŽIVA - Kruh života autorky Gity Margity Bošeľovej. Súčasťou prezentácie knihy bola aj zaujímavá výstava z tvorby autorky a Petra Mikšíka, ktorý sa tiež venuje maľbe na hodváb. Vystavené boli aj originálne práce detí a dospelých z tvorivých dielní Synergie 21.


Gita Margita Bošeľová, vlastným menom Ing. Margita Bošeľová pochádza z Heľpy, živí sa ekonomickým poradenstvom a venuje sa zdravému životnému štýlu a životu hrou.


Kniha Źiva

Najväčšou odmenou pre ňu je sloboda a nezávislosť. V dobrom aj v zlom. Jej doménou sa stal univerzálny jazyk.

Písanie kníh, vzdelávanie dospelých, vedenie spoločenských akcií, výstavy obrazov, stretnutia s ľuďmi sú už len prostriedkom na zdokonaľovanie neverbálnej formy komunikácie a univerzálneho jazyka.

„To, čo robím teraz je pre mňa poslaním. Vážim si všetkých, ktorí nezradili a dávam „dole klobúk" pred „obyčajnými ľuďmi". Im patrí moje srdce, im patrí moja vďaka. Bez nich by sme neprežili. Pre mňa sú skutočnými hrdinami tejto doby. Mám bližšie k ľuďom, ktori maju srdce, ako k ľuďom, ktorí idú len za kariérou. Najviac, čo ma desí, je to, že ľudia si neuvedomuju, čo tu máme vzácne a cenné. Vzájomne si pomáhať, mať k sebe blízko. To je to, čo by sme nemali stratiť, lebo v budúcnosti nám môže byť za tým veľmi ľúto.

Kniha Źiva

V písanej tvorbe popisujem svet trošku z iného hľadiska. Zvádzam čitateľa, aby sa zamyslel, aby nebral život plytko, ale aby sa na seba pozrel z výšsky a zamyslel sa, prečo sme tu, odkiaľ ideme a kam kráčame. Chcem priviesť človeka aj k hĺbavejšiemu chápaniu života a nielen čo sa týka výchovy rodiny, ale aj prislušnosti k národu, k spoločnosti ako takej. Aby človek nestratil dôvod zaoberať sa spoločnymi vecami, aby sa neuzavrel do ulity, ale aby si všímal okolie.

V knihe je hlavička ŽIVA, čo znamená životodárna sila a jej tri zákonistosti: sila, múdrosť a láska. Životna sila, ktorá spolu s múdrosťou, silou a láskou dáva ľuďom iný povznáša človeka na inú úroveň. Zároveň ho láka preč z osídiel hier mocných, ktoré sa rozohrali v týchto končinách. Kniha Źiva Aby človek utekal len ku konzumu, aby mal viac peňazi, aby mal lepšie postavenie, väčšiu sféru vplyvu. Moc, slava a peniaze."

Kniha ŽIVA Kruh života je zaujímavá aj po výtvarnej stránke. Okrem múdreho slova obsahuje básničky, bájky a hodváby Gity Margity Bošeľovej, ale aj ilustrácie akademickej maliarky Aničky Čenickej a fotografie prírody, ktoré zachytil Gábor Szakál.

Kniha Źiva

Živa Kruh života má aj mladšie sestry. Živa V slepých uličkách a Živa Alchýmia života. Po obsahovej aj výtvarnej stránky je zrejmé, že sú rodina. Obe knihy sú dostupné na vypožičanie vo fonde knižnice, no sú aj v predaji kníh.