www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Mgr. Vladimír Preložník a PhDr. Eva Preložníková

Vladimír Preložník, vydavateľ,  Eva Preložníková, prekladateľka na návšteve knižnice Bojnice

Mgr. Vladimír Preložník je majiteľ vydavateľstva Enigma v Nitre. Pôvodne učiteľ matematiky, v roku 1990 začínal s vydávaním kníh na Slovensku. Pri vzniku inojazyčných kníh mu pomáhala manželka PhDr. Eva Preložníková, nakoľko je prekladateľkou anglického a španielskeho jazyka. Ďalšou prekladateľkou je aj dcéra Mgr. Soňa Preložníková-Kondelová. Tá okrem anglického jazyka ovláda aj francúzštinu a nemčinu. Zásluhou rodiny Preložníkovcov majú možnosť deti na Slovensku spoznať knihy britského autora Roalda Dahla. Do bojnickej knižnice prišli pri príležitosti mesiaca knihy, nedožitých 95. narodenín Roalda Dahla a vyhlásenia literárnej a výtvarnej súťaže, ktorého témou je citát z knihy Minpinkovia:
S rozžiarenymi očami pozerajte na širy svet okolo seba, pretože najvačšie tajomstva sa vždy skryvaju na tych najnečakanejšich miestach.

Deti sa dozvedeli bližšie informácie o fungovaní vydavateľstva: od zaslania rukopisu až po vydanie konkrétnej knihy. Hosť priblížil aj riziko spojené so zostavením edičného plánu, s ťažkosťami spojenými s prijatím knihy na knižnom trhu. Porozprával aj o počiatočných potiažach s tlačou prvej knihy. Na otázku, koľko kníh vydal, odpovedal: Keby sme to merali v kilometroch, tak by to bolo približne 12 km. Vydávame predovšetkým jazykové príručky a učebnice. Ale napríklad aj knihy Roalda Dahla. Deti boli informované aj o možných postupoch pri vydaní vlastných kníh. Bolo im odporučené, aby rukopisy dali prečítať najskôr svojim kamarátom a potom by ich recenzentom mala byť pani učiteľka slovenčiny. No a potom ho môžu poslať do vydavateľstva. Ak sa vydavateľstvo rozhodne vydať knihu, tak rukopis posúdi recenzent, a potom svoju prácu uskutoční jazykový redaktor, ilustrátor a grafik. Vydavateľ vysvetlil deťom aj postup s uhrádzaním autorských práv pri prekladoch z cudzojazyčných originálov. Hostia sa deťom zverili aj s niektorými zážitkami ohľadom prekladu aj samotnej distribúcie kníh. Aj veselý zážitok so zaslaním knihy Hastrošovci, kde ako deti aj z čítania poznali, vystupujú dedo Hastroš a babka Hastroška, ktorí sú veľmi zlí a nemajú radi zvieratá a deti a robia si navzájom zlomyseľnosti. Kupujúca stará mama im knihu vrátila, že ona vnukovi takú knihu čítať nebude.Deti mali dokonca možnosť zalistovať si v japonskej knihe. PhDr. Preložníková na otázku detí, ako prekladá, či slovo po slove, vysvetlila, že samozrejme používa aj slovník aj počítačový prekladač, ale to sa vlastne slovo za slovom prekladať ani nedá. Deti si vyskúšali aj v praxi niektoré anglické slovné spojenia a ich slovenký význam. Dozvedeli sa aj, že niektoré napríklad aj historické knihy nie je jednoduché prekladať, pretože jazyk sa vyvýja neustále a napríklad pri prekladoch historickej literatúry si prekladateľka musela vyhľadať vtedajšie názvy súčastí oblečenia.

Zvedavé bojnické deti položili množstvo otázok aj PhDr. Preložníkovej:
Ktorú z Dahlových kníh ste najradšej prekladali?
Najradšej mám Čarodejnice. To je vlastne detský horor. A aj Matilda sa mi páčila.
Ktorú z Dahlových kníh ste najneradšej prekladali?
Najmenej sa mi páčila kniha Charlie a veľký sklený výťah kvôli príliš veľkej fantázii. Radšej prekladám reálnejšie knihy.
Chceli ste byť prekladateľkou odmalička?
Odmalička som mala rada jazyky a chcela som sa im venovať. Učila som sa angličtinu, ruštinu, španielčinu aj maďarčinu. Ale nevedela som konkrétne, že to bude prekladateľstvo.
Čo ste práve dokončili?
Kroniku temného dávnoveku, to je vlastne šesťdielna kniha Michelle Paverovej. Brat Vlk je názov prvej zo série, odohráva sa v dobe kamennej. Hlavní hrdinovia sú dvanásťročný chlapec Torak a vlčie mláďa. Kniha je založená na skutočnosti. Autorka Torakov svet žije na svojich cestách. Snaží sa vyskúšať, čo jej hrdina v dávnoveku zažije. Prešla na koni 300 míľ fínskym lesom, učila sa od Laponcov, ako prežiť v snehu a ľade, ako spracovať sobie mäso, chutnala, ako chutí tulenie mäso. Samotná autorka dala prekladateľom v rôznych krajinách aj latinské názvy rastlín, vyskytujúcich sa v knihe, aby nám zjednodušila prácu. Kniha sa mi páči najmä preto, že sa z nej čitateľ môže veľmi veľa dozvedieť. Už je v kníhkupectvách.
Čo najnovšie prekladáte?
Teraz je to asi 500 stranová kniha, životopisná, o sestrách Bronteových.


Ďakujeme manželom Preložníkovcom za návštevu aj za knihy darované deťom na besede aj knihy pre knižnicu. Je medzi nimi aj už spomínaný Brat Vlk aj s ďalšími piatimi časťami, aj kniha Grufalo, ktorá patrí medzi najpredávanejšie knihy v Anglicku.