www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.


Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.

Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc., slovenský prírodovedec, ornitológ, spisovateľ a popularizátor prírody pricestoval 16.9. 2016 do Bojníc vďaka grantu Fondu na podporu umenia a projektu mestskej knižnice Kufor na sny, nazvaný podľa rovnomennej knihy Dušana Dušeka. Stretol sa so žiakmi všetkých ročníkov ZŠsMŠ v Bojniciach okrem prvákov a pozvanie prijali aj žiaci 2. stupňa ŠZŠI v Prievidzi. V úvode knižnica pripravila obrazovo-zvukové spracovanie poviedky Dušana Dušeka Vtáčikový brat. Hosť vyhovel knižnici a vopred poslal fotky vtákov, ktoré boli v programe použité. Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. Voľbou príbehu a jeho spracovaním bol príjemne prekvapený, nepoznal ho a uznal, že aj on bol takým vtáčikovým bratom. Má dvoch starších súrodencov lesníka a astrofyzika a hoci chcel mať aj sestru, aby ju mohol ochraňovať, tento sen sa mu nesplnil. Ochraňuje prírodu. Od malého chlapca ho fascinujú rastliny a zvieratá ako aj javy, ktoré sa odohrávajú v dennom či nočnom čase v prírode. Ako sedemročný počas hokejového zápasu na ulici uvidel vtáčika ako sa šplhá po múre domu a tak ho očaril, že sa doňho na celý život zamiloval. Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. Až oveľa neskôr zistil, že to je Murárik červenokrídly. A potom si zamiloval všetky operence, s ktorými sa stretal v okolí rodnej dedinky Liptovské Revúce. Vtáky sú tým objektom, ktorým si príroda získala celé jeho srdce. Sníval, že preskúma život Murárika červenokrídleho. Túžil sa s ním zblížiť čo najtesnejšie. A to sa mu pošťastilo, niekedy sa v snoch premieňal na tohto vtáčika, ponášajúceho sa viac na motýľa ako na operenca... A to bola pre chlapca, dychtiaceho po poznatkoch zo života prírody, tá najväčšia odmena. Sen byť obkopený vtáčikmi si napĺňal sám vlastnými silami, nikto mu nepomáhal. Sám si zhotovoval kŕmidlá a búdky v záhradke rodičovského domu, aby si operencov pritiahol aspoň počas zimy bližšie k sebe. Sen dovŕšil až v dospelosti, vo vtáčej záhradke má 60 kŕmidiel a 150 vtáčích búdok. Už vyše 20 rokov pracuje vo výskumnej stanici SAV na Starých Horách. Je šťastný, pretože sa mu splnilo všetko, čo si želal, teraz túži viac zachraňovať duše ľudí pre večnosť. Chce navigovať ľudí na prírodu, jeho sen je byť užitočný pre ostatných a napomáhať im v správnom smerovaní na tomto pozemskom svete...

Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.

Počas rozprávania sme sa dozvedeli:

• kvôli murárikovi bol nespočetnekrát potrestaný aj od rodičov aj učiteľov

• murárika ako dieťa kreslil všade, na obaly, do zošitov, učebníc, u zubára na toaletu, na tabuľu kožou zo slaniny, na stenu, aj to bolo často dôvodom na trest, všetci na škole vedeli, že keď je to murárik, tak toho určite kreslil Miro Saniga

Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. • dnes sa nedá spočítať, koľko kresieb doposiaľ nakreslil, ale v jednej zo svojich 65 doposiaľ vydaných kníh ich je 100 uverejnených

• svojho najobľúbenejšieho vtáčika vie pomenovať v 100 jazykoch

• Okrem veľmi dobrej znalosti angličtiny predviedol aj vtáčiu reč, vypočuli sme si hrdličku, kukučku, sovy a aj murárika červenokrídleho

Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. • na Slovensku žije iba 20 párov murárika červnokrídleho, čo je horší stav ako u orla skalného a podobne ako so sokolom sťahovavým

• pri fotografovaní vtákov mu pomôže to, že ich svojim spevom privábi

• ako deväťročného ho očaroval aj tetrov hlucháň

Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. • rád pomáha radami a to nielen v relácií Rádia Lumen posledný štvrtok v mesiaci od 9.00 do 10.00 h., ale aj každému, kto sa naňho s problémom, súvisiacim s prírodou obráti

• každý pracovný deň okolo 7.30 h. môžeme jeho hlas počuť na Rádiu Lumen v relácii Kalendár prírody

• v jeho knihe Všetko naj o vtáčikoch, ktorá sa nachádza aj vo fonde knižnice je aj návod na stavbu kŕmidla, vtáčej búdky

• ako treba kŕmiť vtáčiky, napríklad semienkami, slnečnicou, orieškami, aj čím sa nemajú kŕmiť, napríklad zvyškami jedla, koláčom, chlebom...

• ročne v jeho vtáčej záhrade skonzumujú okrídlení návštevníci 600 kg slnečnicových semiačok

Pán Saniga pochválil a poďakoval deťom, že tak pozorne počúvali a dávali pozor v zaplnenej sále kultúrneho domu, zaželal im, aby si čím skôr našli sen, podnet naň, aby išli za svojim snom a mohli vykonávať prácu s láskou v srdci. Niektorí správni riešitelia otázok boli odmenení ako inak, murárikom červenokrídlym či už na kľúčenke, náušniciach alebo pohľadnici. Ďakujeme pánovi Sanigovi za návštevu, aj za umiestnenie vtáčieho kŕmidla v letnej čitárni. Jeho návštevou pribudla v knižnici aj ďalšia-už tretia tabuľka rozprávkovníka a vysadený strom striebornej jedle pri príležitosti tridsaťročného jubilea knižnice v zrekonštrovanej budove knižnice.