www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Petra Sehnalová


petra Sehnalová Bojnice 2015

navštívila knižnicu a sretla sa s ôsmakmi ZŠsMŠ v Bojniciach. Podujatia sa zúčastnilo aj niekoľko dám z klubu dôchodcov. Hneď v úvode sme porovnávali písané písmo, vyučované po viacero generácií s tlačeným, ktoré sa učia súčasní prváci. Dozvedeli sme sa, že súčasná výučba je jednoduchšia, ale aj menej náročná na rozvoj mozgu a jeho kvality.
petra Sehnalová Bojnice 2015

Písať písaným písmom sa dokážu naučiť aj ľudia s rôznymi dys-poruchami, ale trvá to dlhšie. Každý, kto chce cielene zmeniť soje písmo, tým svoju osobnosť, musí cvičiť zmenu písma aj niekoľko mesiacov, ale úspech sa dostaví. Písaním tlačeného písma sa človek odosobňuje a stáva nespokojnejším. Po teoretickej časti sme pokra4ovali praktickou, ktorú absolvovali aj piataci. Rovnako ako deviatakov ich téma zaujala.
petra Sehnalová Bojnice 2015

Na tabuli sme písali mnohé tvary písmen, ktoré kto používa. Petra Sehnalová vysvetľovala, čo pri ktorom písmene znamená... Precvičovali sme písať písmená ináč ako sme zvyknutí, pričom sme sa podučili, ako písať niektoré písmená, aby sme ľahšie dosiahli svoj cieľ, rozvíjali predstavivosť, organizačné schopnosti, fantáziu, zmysel pre humor, sebavedomie či logické myslenie.

petra Sehnalová Bojnice 2015

Dozvedeli sme sa, že pri písmenku f treba dbať aj na časť písmenka pod čiarou-kvôli realizácií svojich predstáv, pri y,g a iných, ktoré sa krížia pod čiarou je lepšie ich krížiť čím vyššie pri čiare, písmená začínať hneď na čiare, pri malom s je lepšie robiť špic, čo podporí, aby sme si stáli na svojom...


petra Sehnalová Bojnice 2015

Zaujímavé sú aj písmenká malé písané o, a ale aj g. Aj kvôli háčikom, ktoré sme sa učili všetci rovnako, ale píšeme ich každý podľa seba.


petra Sehnalová Bojnice 2015

Veď ako má každý človek svoju tvár, podobne aj písmo je tvárou človeka a každý ho má iné. Po stretnutí s Petrou Sehnalovou do fondu knižnice pribudla aj ďalšia kniha z olasti grafológie, Grafoterapia.