www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Súťaž o čitateľsky najaktívnejšiu triedu 2010/2011


Čitateľsky najaktívnejšia trieda

V školskom roku 2010/2011 sa knižnica snažila súťaž zatraktívniť.

Vytvorilo sa aj nové bodovanie a kritériá súťaže:

℅ detí zapísaných v knižnici z celkového počtu žiakov – za každé ℅ 10 bodov- sledovanie v decembri za rok 2010 a v apríli za rok 2011.
počet podujatí., ktoré uskutoční knižnica s danou triedou – 5 bodov za každé podujatie- hodnotenie k 10. júnu 2011
Čitateľsky najaktívnejšia trieda • každá trieda, ktorá sa v decembri a v marci zapojí do ankety naj kniha a to tým, že do knižnice doručí zoznam najobľúbenejších 5 kníh v triede získa 5 bodov
• každá trieda, ktorá v marci 2011 vyberie a doručí knižnici 3 žiakov z triedy, ktorí najviac čítajú (ak sú zároveň čitateľmi knižnice, stanú sa semifinalistami súťaže Kráľ čitateľov MsK Bojnice) – 10 bodov
• každý žiak, ktorý v marci - mesiaci knihy získa nového čitateľa našej knižnici - či už detského alebo dospelého, získa 5 bodov za každého čitateľa.
Čitateľsky najaktívnejšia trieda Napriek snahe knihovníčok sa podujatie nestretlo s očakávanou odozvou a zasa sa určovali iba víťazi ročníkov 1-4. Víťazi ročníkov 6-9. by si mohli vybrať z pripravovaných podujatí. Mohla ňou byť Noc v knižnici, pobyt na poľovníckej chate s nočnou hrou, či podujatie podľa výberu. No víťazom bola iba 3.B, ktorá bola odmenená Čarodejnicami Roalda Dahla. Spolu hosťovali na zážitkovom čítaní aj žiaci 3.A triedy.Čitateľsky najaktívnejšia trieda Deti sa oboznámili so životom Roalda Dahla, jeho detskými knihami, preloženými v slovenčine. Bližšie si vypočuli čítanie z knihy Čarodejnice. No a na záver stretnutia ich čakal Dahlov balík prekvapení so sladkosťami.