www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Voľba kráľa detských čitateľov 2011


Kráľ detských čitateľov Bojnice 2011

15.apríla 2011 sa konal v mestskej knižnici 15. ročník súťaže o najaktívnejšieho čitateľa - Kráľ detských čitateľov. Tento ročník bol venovaný pamiatke britskeho spisovateľa Roalda Dahla, keďže si v tomto roku pripomíname nedožité 95. výročie jeho narodenia. Niekoľko otázok bolo venované aj jeho tvorbe.

Kráľ detských čitateľov Bojnice 2011

Z pozvaných najaktívnych detských čitateľov päť šikovných a odvážnych : Pavlínka Adamcová, Emka Mjartanová, Silvinka Soláriková, Danka Hlavatá a Terezka Kršková bojovali o víťazstvo. Hneď sa vedelo, že tento rok opäť bude kráľovná.... V štyroch súťažných kolách – naše mesto, slovenská literatúra, svetová literatúra - Roald Dahl, z každého rožka troška - spolu 20 otázok dalo zabrať súťažiacim dievčatám. Porota v zložení - pani riaditeľka knižnice Katarína Gabrišová a Kráľovná detských čitateľov 2010 Monika Hruzová, pani vychovávateľka ŠK Jarmila Žabenská mali tiež plné ruky práce.

A aké sú výsledky zápolenia?

Kráľ detských čitateľov Bojnice 2011 Pavlínka Adamcová sa umiestila na 5. mieste a bola odmenená knihou podľa výberu - Kalanetika, na štvrtom mieste sa umiestnila Terezka Kršková a na treťom Emka Mjartanová. Obe mali najskôr rovnaký počet bodov, takže prebehlo medzi nimi ešte jedno kolo súťaže, druhé miesto obsadila Danka Hlavatá a prvé miesto si vybojovala Silvia Soláriková. Gratulujeme novej kráľovnej. Korunu jej odovzdala minuloročná kráľovná Dominika, ktorej ďakujeme za rok vlády a želáme jej veľa úspechov na strednej škole.


Všetci súťažiaci si okrem kníh odniesli aj malé darčeky okrem iných aj veľmi pekné magnetické záložky do kníh. Patrí im uznanie, že našli odvahu a prijali pozvanie do súťaže.
Veríme, že všetci súťažiaci budú mať aj naďalej v priazni bojnickú knižnicu a smnohými sa ešte radi stretneme na ďalších ročníkoch súťaže.