www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Voľba kráľa detských čitateľov 2013


Kráľovná detských čitateľov Bojnice 2012

Od roku 1997 sa volí v Mestskej knižnici Bojnice Kráľ detských čitateľov. 15. marca 2013 sa konal 17. ročník súťaže, kde si žiaci ZŠsMŠ Bojnice z ročníkov 5. – 8. vybrali z každej triedy jedného zástupcu, ktorý reprezentoval v kráľovskom súboji ich triedu. Boli to najaktívnejší čitatelia, ktorí pravidelne navštevujú knižnicu, vedia sa s odvahou a múdrosťou otrientovať v kráľovstve kníh a poznajú detských autorov.

Kráľ detských čitateľov Bojnice-2013

Ôsmi súťažiaci odpovedali písomne na otázky v štoroch kolách z oblasti histórie mesta Bojnice, slovenskej a svetovej literatúry. Ich výkony hodnotila porota v zložení: bývalá pani učiteľka Mgr. Eva Poljaková a bojnická poetka Veronika Hoffmannová. Obidve mali plné ruky práce, spravodlivo hodnotili – nikomu zo súťažiacich nepridávali ani neodoberali body. Počas písania správnych odpovedí, porota predstavila divákom obľúbené knihy zo svojej mladosti – Jules Verne Deti kapitána Granta (Eva Poljaková) a Lucy Maud Montgomery Anna zo Zeleného domu (Veronika Hoffmannová).


Diváci, popri povzbudzovaní svojich favoritov, si vyskúšali aj svoje vedomosti v literárnych kvízoch. Musíme usúdiť, že im to išlo veľmi dobre. A aké sú výsledky kráľovského súboja?Kráľ detských čitateľov Bojnice 2013

Na 3. mieste skončili Rebeka Reiselová zo 7.B. a Mária Vestenická zo 6.A., na 2. mieste sa umiestnili Dorotka Drozdová z 5.A. a Denis Hnáth z 5.B. Kráľovnou čitateľov 2013 sa stala Renáta Dominiková z 8.B.. Korunovala ju predsedkyňa poroty Veronika Hoffmannová.
Kráľ detských čitateľov Bojnice 2013

A tak naša knižnica bude mať aj v tomto roku múdru panovníčku. Všetci súťažiaci si odniesli aj malé darčeky ako spomienku na tento deň. Patrí im uznanie, že našli odvahu a prijali pozvanie do súťaže. Veríme, že všetci súťažiaci budú mať aj naďalej v priazni bojnickú knižnicu a smnohými sa ešte radi stretneme na ďalších ročníkoch súťaže.