www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h
účastníčka maratónu čítania- Bojnice 2010 Čítajme si

Čítajme si

Bojnické deti opäť prispeli k rekordu-čiateľskému maratónu.


V roku 2010, podobne ako rok predtým sa bojnická knižnica v spolupráci so základnou školou a ZOO Bojnice zapojila do maratónu čítania. Konal sa pod záštitou spisovateľky Oľgy Feldkekovej. Hlavným organizátorom bola Linka detskej istoty pri SV pre Unicef a Slovenská asociácia knižníc. Cieľom podujatia bolo zapojiť do čítania súčasne čo najväčší počet detí na viacerých miestach Slovenska. Podujatie sa uskutočnilo v Týždni slovenských knižníc, ktorý organizovala Slovenská asociácia knižníc už 11. rok.

účastníčka maratónu čítania- Bojnice 2010 Čítajme si

Hosťami podujatia, ktorí však tento rok ešte len počúvali, boli deti materskej školy. Čítalo sa 25. 3. od 9,00 do 15,00 hodiny, čiže 6 hodín. Tradične musel každý učastník pokusu o rekord prečítať 1 celú stranu z vybranej knihy. Bola ňou kniha Petra Gajdošíka Zverinec na siedmom poschodí alebo x dôvodov, prečo nechovať zvieratká v byte. Čitateľský maratón odštartovala Ing. Katarína Gromová, pracovníčka pre vzdelávanie zo Zoologickej záhrady Bojnice so svojím kolegom, ako ho nazvala, obyvateľom ZOO - dvadsaťročným pytónom kráľovským. Vzbudil patričný rešpekt a to nielen u detí ale aj u niektorých vyučujúcich. Odmenou za prečítanie celej stránky bola možnosť komunikácie s týmto hosťom podujatia. Väčšina z čítatjúcich to využila.

účastníčka maratónu čítania- Bojnice 2010 Čítajme si

Celkovo sa zúčastnilo maratónu čítania 21 234 detí, z toho v Bojniciach 284. Knihovníčky zdôraznili, že rekordy v počte prečítaných kníh či rýchlosti čítania nie sú až také dôležité ako to, čo z prečítanej knihy získame a že čítať treba nielen v marci mesiaci knihy, ale po celý rok. Poďakovanie za uskutočnené podujatie patrí nielen deťom a pedagógom, ale aj ZOO Bojnice.

Rekord sa podarilo prekonať.