www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h
účastníčka maratónu čítania - Bojnice 2012 Čítajme si

Čítajme si 2012

Bojnické deti opäť prispeli k rekordu-čiateľskému maratónu.


V roku 2012, podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch sa bojnická knižnica zapojila do maratónu čítania. 31. mája 2012 sa aj v knižnici aj v základnej škole v Bojniciach otvorili brány priestorov, aby sme sa pokúsili prekonať rekord v detskom čitateľsom maratóne. Pomohli v tom aj žiaci zo ŠZŠI z Prievidze. Do projektu sa knižnica v Bojniciach zapojila už štvrtý rok.


účastníčka maratónu čítania- Bojnice 2012 Čítajme si

Projekt Čítajme si vznikol s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam kníh a čítania. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu bola opäť pani Oľga Feldeková, známa humoristka a spisovateľka.
Hovorí sa, že kniha ja najlepší priateľ človeka, lebo dokáže povzbudiť, keď je treba, alebo rozosmiať, keď je nám smutno. Čítanie kníh nás obohacuje po každej stránke, zlepšuje pamäť, podporuje fantáziu, zlepšuje slovný prejav, pretože deti, ktoré veľa čítajú, majú predpoklad sa lepšie vyjadrovať, lepšie ovládať pravopis, lepšie reprodukovať a byť komunikatívne na vyššej úrovni.


účastníčka maratónu čítania- Bojnice 2012 Čítajme si

Tento rok knihovníčky spolu s pani učiteľkami vybrali tieto tituly: Ljuba Štíblová: Abeceda zjedla deda, Ján Smrek: Maľovaná abeceda, Nataša Tanská: S dievčiskom sa nehráme, Petra Braunová: Kubko nechce čítať, Petra Braunová: Huncút Oliver, Roald Dahl: Žirafa, Pelly a ja, Francesca Simon: Vianočná nádielka grázlika Gaba, Gabriela Futová: Hľadám lepšiu mamu, Peter Gajdošík: Zverinec na siedmom poschodí, Andrea Gregušová: Červík Ervín a Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
účastníčka maratónu čítania- Bojnice 2012 Čítajme si

Siedmaci až deviataci čítali v letnej čitárni - na nádvorí knižnice knihu Malý princ. Urobili si aj spoločné foto a čítali im aj knihovníčky. Z knihy René Goscinnyho a Jean-Jacques Sempého: Malý Mikuláš. V Bojniciach čítalo 241 detí, pretože piataci a šiestaci boli na výlete. Celkovo na Slovensku bol rekord prekonaný, čítalo 35 542 detí. Detské oddelenie bojnickej knižnice bude zdobiť diplom, na ktorý sa podpisali všetky čítajúce deti. Pevne veríme, že deti nezabudnú, že nie je najdôležitejšie ako rýchlo a koľko prečítame, ale najmä čo si z knihy odnesieme, vďaka čomu z nej zmúdrieme.