www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h
otvorenie maratónu čítania 2016

Čítajme si


Tak sa nazýva pokus o prekonanie rekordu - maratónu v čítaní na Slovensku. Počiatočné ročníky sa uskutočnili v marci - mesiaci knihy. Hlavným organizátorom býva Linka detskej istoty pri SV pre Unicef a Slovenská asociácia knižníc. Konali sa väčšinou v Týždni slovenských knižníc. Krstnou mamou projektu je humoristka a spisovateľka Oľga Feldkeková. Cieľom podujatia je zapojiť do čítania súčasne čo najväčší počet detí na viacerých mestách Slovenska. Najčastejšie býva na čítanie vybratá knižná novinka, z ktorej dieťa má prečítať celú stranu. V prvom roku pokusu o slovenský rekord v roku 2008 sa čítalo v 27 mestách Slovenska. Na druhom ročníku už v 95. mestách. Aj Bojnice sa zapojili do podujatia. V roku 2009 to bolo 163 detí, 2010 sa zapojilo 284 detí, 2011 čítalo 252 detí, 2012 čítalo 241 detí, 2013 čítalo 182 detí, 2014 čítalo 318 detí, 2015 čítalo 197 detí, 2016 čítalo 372 detí, 2017, kedy čítalo čítalo 335 detí. Nevynechali sme ani maratón čítania v roku 2018, kedy sa zapojilo 384 žiakov, v roku 2019 sa čítalo 30.mája. V Bojniciach čítalo spolu 340 detí, z toho do knižnice prišlo odštartovať maratón 21 šiestakov a 319 žiakov čítalo v základnej škole. Po dvojročnej prestávke v roku 2022 čítalo 448 detí. V roku 2023 to bolo 436 detí.