www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9:00-17:00 Streda, Piatok 10:00-18:00
otvorenie maratónu čítania 2016

Čítajme si


Tak sa nazýva pokus o prekonanie rekordu - maratónu v čítaní na Slovensku. Počiatočné ročníky sa uskutočnili v marci - mesiaci knihy. Hlavným organizátorom býva Linka detskej istoty pri SV pre Unicef a Slovenská asociácia knižníc. Konali sa väčšinou v Týždni slovenských knižníc. Krstnou mamou projektu je humoristka a spisovateľka Oľga Feldkeková. Cieľom podujatia je zapojiť do čítania súčasne čo najväčší počet detí na viacerých mestách Slovenska. Najčastejšie býva na čítanie vybratá knižná novinka, z ktorej dieťa má prečítať celú stranu. V prvom roku pokusu o slovenský rekord v roku 2008 sa čítalo v 27 mestách Slovenska. Na druhom ročníku už v 95. mestách. Aj Bojnice sa zapojili do podujatia. V roku 2009, 2010, 2011 , 2012, 2013, 2014 , 2015, 2016 aj 2017