www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h
účastníčka maratónu čítania- Bojnice 2010 Čítajme si

Čítajme si 2011

Bojnické deti opäť prispeli k rekordu-čiateľskému maratónu.


V roku 2011, podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch sa bojnická knižnica v spolupráci so základnou školou zapojila do maratónu čítania. Cieľom podujatia je zapojiť do čítania súčasne čo najväčší počet detí na viacerých miestach Slovenska. Podujatie sa uskutočnilo 31.5., deň pred Medzinárodným dňom detí.Hosťom podujatia, bola Alenka Ondrejmišková, poetka, ale aj úspešná recitátorka, víťazka viacerých ročníkov súťaže prednesu poézie a prózy žien Vansová Lomnička. Deťom čítala aj zo svojich obľúbených detských kníh Heidi a Slovenské rozprávky. účastníčka maratónu čítania- Bojnice 2010 Čítajme si V možnosti čítania kníh bol voľný výber, v Bojniciach sa čítalo viacero kníh. Mladšie ročníky Ľudmilu Podjavorinskú: Už ho vezú, Kristu Bendovú: Bola raz jedna trieda, Andreu Gregušovú Červík Ervín, Ľubicu Subbalyovú : Kľúčik od trinástej komnaty. Ročníky 5 – 9. čítali Romana Brata Môj anjel sa vie biť, Mordovisko, spolu s Gabrielou Futovou: Zmätené dvojičky zo slepej uličky a Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody. Na záver čitateľského maratónu pre deti školského klubu pripravila knižnica maškrty v balíku prekvapení s čítaním Maškrtných rozprávok pána Dobošíka a pani Krémešíkovej od Alžbety Verešpejovej. Celkovo sa zúčastnilo maratónu 30 480 detí z toho v Bojniciach 252 detí. Detské oddelenie bojnickej knižnice zdobí diplom, na ktorý sa podpisali všetky čítajúce deti.